Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(koelit kajoe) bedekt, een uitstekende bedekking, die ook door de Dajaks op hunne huizen veelal wordt gebruikt; het overige was met kadjangmatten belegd, die echter, wanneer zij niet zeer steil liggen, het water onvoldoende keeren. Reeds dezen avond bleek ons bij een hevig onweer, dat het in onze pondok bijna even hard regende als buiten, zoowel deze als de volgende dagen zaten wij dikwerf met een parapluie op in onze tijdelijke woning.

Fig. 20. Profiel aan de Noordhelling van den Bt. Liang-Agang, op 160 M. hoogte. Schaal: i : 100.

7 Maart. 1° gezelschap van Nieuwenhuis begaf ik mij naar de helling van den Bt. Liang-Agang om de grens tusschen den zandsteen van het Mandai-dal en de daarop rustende vulkanische vormin-

Sluiten