Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch zijn geen hooge bergen te zien. Noordoostwaarts ligt het hoogere grensgebergte tusschen de Batang-Loepar en de meeren, de Tintin-Këdang; het meest westelijke steile gedeelte van dit gebergte, de 480 Meter hooge Bt. Pan valt het meest in het oog. Een oost-westelijke strekking is in dit gebergte onmiskenbaar. Vlak Oost ziet men, voor zoover het panorama niet aan het oog wordt onttrokken door den zeer nabij gelegen, 138 Meter hoogen Bt. Badau, over een golvend heuvelland, totdat hier de blik wordt gestuit door de bergen van de Sëmbëroewang-reeks, ook wel de bergen van Landja of Lantjak genaamd, ten Oosten van Danau Loewar. Zuidoostwaarts glinsteren de meeren en vlak Zuid rust het oog met welgevallen op de fraaie groep Bt. Lëmpai, Sëligi etc., tegen wier steile zijde men hier aanziet en die er nu als horizontale tatelachtige bergen uitzien. Van mijn observatiepunt in de koeboe teruggekeerd, vond ik de controleurswoning bestormd door een groote groep BatangLoepars van beider kunne. Hun doel was vredelievend en wel voornamelijk om den toewan doctor batoe te zien, hem om alles en nog iets te vragen en omgekeerd hem van alles te koop aan te bieden. Ten slotte lag de voorgalerij vol van allerlei wapens, kleederen, muziekinstrumenten enz. Daar wij het niet zoo spoedig over de prijzen eens werden — de markt was hier nog al bedorven door het recente bezoek van Graaf Teleki —

legde ik naast ieder voorwerp dat van mijn gading was, zooveel geld als ik er voor wilde geven. Daarna ging ik rustig naar binnen aan mijn werk en kwam na een half uur eens naar het resultaat kijken. Bijna alle Dajaks waren toen weg, doch op iedere plaats was öf het voorwerp óf het geld blijven liggen, al naarmate het gebodene hun voldoende scheen of niet. Onregelmatigheden zijn bij deze door en door eerlijke menschen niet te duchten.

Op 11 April 1894 had de zon te Na Badau bij haar opgang 11 April, met minder nevels te kampen, dan gewoonlijk in het vochtige woudrijke Borneo het geval is. Ligt de morgentemperatuur in den regel tusschen 22 en 24 graden Celsius, op dezen dag gaf

Sluiten