Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toebehoorend, gaven een aangename afwisseling en wezen op het naderen van ons doel, dat wij te half één bereikten. Hier staat op den hoogeren linkeroever van de Batang Loepar eene versterking van het Sërawaksche gouvernement. Het is een vierkant gebouwtje met een groot, koel vertrek met aarden bodem beneden, waarnaast de slaapplaatsen zich bevinden; boven is een tweede vertrek, van schietpoorten voorzien, waar eenige donderbussen staan. Men mist hier de bij de Nederlandsche koeboes aanwezige praktische uitbouwsels, van waar men de buitenmuren overal kan bestrijken. Er zijn 7 inlandsche soldaten onder bevel van een sergeant. De rivier stroomt in een 14 M. diep dal; alleen bij hoogen waterstand bereikt echter de rivier overal den steilen oeverwal; gewoonlijk wordt deze nog van het water gescheiden door een lagen, glooienden oever, waarop eenige Chineesche huizen te midden van palmboomen staan. Bij de koeboe ziet men door de meergenoemde steilte die huizen niet, hoewel zij op weinige passen afstand in de diepte staan.

De Batang-Loepar maakt hier een zeer scherpe bocht en bij de buiging wordt de steile oever sterk ondermijnd, waardoor af en toe stukken van den bodem loslaten en naar beneden tuimelen; hierdoor is de naam loeboek antoe ') in de wereld pfekomen.

Het heerschende gesteente, dat naast de trap, die van de rivier naar de koeboe leidt, en ook iets verder in een beekje te voorschijn komt, is sterk verweerde kwartsitische zandsteen. Midden in de rivier is een breed rolsteeneiland ontbloot, waar ik heen waadde. De platte schuifsteenen bestaan uit weeken zandsteen, kwarts, kwartsiet, gabbro, verschillende variëteiten van diabaas en diabaasporphyriet, welke met de gesteenten van den Bt. Pan overeenkomen. Geen enkel stuk van de roode Radiolariën-kiezellei werd gevonden.

Te Loeboek Antoe versterkte ik de finantiën der Borneoexpeditie door een kleine operatie, die als een illustratie kan

1) Antoe of hantoe (Mal.) = spook. Loeboek antoe = spookbocht.

Sluiten