Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grens tusschen den zandsteen en de oudere formatie op een hoogte van 110 M. De bovenrand van de afgebroken zandsteen-terrassen, de bergkam, is niet overal even hoog, maar

W//////A Steil opgerichte diabaastuf. Danau-formatie.

| | Zandsteen.

X X Afschuringsvlak, ^ Abrasionsflache".

Fig. 28. Profiel door den Bt. Lëmpai.

men kan een westelijken en een oostelijken top onderscheiden. Van den laatsten heeft men een prachtig uitzicht op de meeren, van den westtop op den Sëligi, den Singkadjang, den Bt. Bësar, die allen denzelfden bouw bezitten als de Bt. Lëmpai. Duidelijk ziet men de zandsteenbanken transgredeerend op de oudere formatie rusten en de nagenoeg verticale afstorting van die bergen in het Noorden gaat terstond over in een meer geleidelijke glooiing, zoodra de onderzijde der zandsteenterrassen is bereikt. Bij den Bt. Singkadjang ziet men bovendien, dat de zandsteenbanken zelve afwisselen met weekere lagen, die minder steil zijn afgebroken, vermoedelijk fijneren zandsteen en kleisteen. De meer glooiende gedeelten zijn kaal en voor ladangs gebruikt, de zandsteenwanden vertoonen het blinkend witte, naakte gesteente, of zij zijn met bosch bezet, een feit, dat ik van den Bt. Badau met den kijker reeds duidelijk had kunnen waarnemen. Bij den Lëmpai zelf is dé geheele glooiing naar het Zuiden bebouwd !), alleen op de steilte naar het Noorden is hier en daar nog een kuifje boomen gespaard gebleven.

De hitte in de rijstvelden op den Bt. Lëmpai en daarna bij den terugtocht in den open sampan op het meer was bijna on-

1) Ik overtuigde mij, dat langs de glooiende zuidhelling van den Bt Lëmpai tot aan den voet het vaste gesteente uitsluitend zandsteen is.

Sluiten