Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelt het panorama voor, de Kapoewas stroomafwaarts van den linkeroever, uit de Europeesche wijk te Sintang gezien. Links op den voorgrond ziet men de versterking (benting), die juist op de landtong bij de samenvloeiing van Kapoewas en Mëlawi ligt en waarachter dus de Mëlawi stroomt. Rechts van de benting ziet men op den linkeroever van de vereenigde Kapoewas en Mélawi de Chineesche kampong met de talrijke daarvoor liggende bandongs (overdekte handelsvaartuigen), terwijl op den rechteroever de Maleische kampong is gebouwd. De moskee is nog juist aan den hoek zichtbaar, terwijl iets hooger een groot huis met een hooge naar den oever voerende trap ligt , de woning van den panembaham. Langs den oever liggen vóór de Maleische kampong talrijke vlotjes met kleine badhuisjes er op. .

Uit de onderzoekingen van Everwijn en Croockewit was reeds bekend, dat langs de oevers van de Kapoewas en de Mëlawi in de nabijheid van Sintang overal, waar de oevers iets hooger en niet moerassig zijn, lagen van zandsteen en kleisteen vooikomen, die nagenoeg horizontaal liggen of in afwisselende richtingen hellen. Daartusschen worden hier en daar laagjes kool en ook kleisteen met schelpen aangetroffen. Van deze schelpen bleken slechts weinige determinabel te zijn, en steunend op dit materiaal beschouwt men deze lagen als van eoceenen ouderdom ).

Zoowel kool als fossielen worden o. a. aangetroffen te Tëlok Dah aan den linkeroever van de Kapoewas, 8 K.M. boven Sintang en even beneden Bantoe aan den rechteroever van den Mélawi, ongeveer 15 K.M. boven Sintang; voorts nog op enkele andere plaatsen aan de Mëlawi of hare zijtakjes tusschen Na. Pinoh en Sintang, aan de Beneden-Pinoh en aan de Tampoenak, een rivier die zich 26 K.M. beneden Sintang in de

Kapoewas ontlast.

Herhaaldelijk bezocht ik de oevers van de Kapoewas en de Mëlawi in de nabijheid van Sintang, doch telkens was de water-

1) P. van Dijk, <?, p. itf.

Sluiten