Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

De Soengax Embaloeh.

Op 15 Mei had ik gelegenheid met den resident Tromp op 15 mei. diens stoombarkas Karimata van Sintang naar de Boven-Kapoewas te gaan om den bovenloop van die rivier zelve en van een zijner groote zijrivieren, de S. Embaloeh geologisch te onderzoeken.

Wij vertrokken van Sintang te 1.30 p. m. en kwamen op 16 Mei. 16 Mei te 6 a. m. te Sëmitau aan, waar wij ons slechts een paar uren ophielden om alles in te schepen, wat ik voor de bedoelde tochten zou noodig hebben. Des nachts passeerden wij Boenoet en den 17 Mei te 4 p. m. gingen wij voor anker 17 Mei. 6 KM. beneden Poetoes Sibau. Zware boomstammen, die iets hooger in de rivier liggen, beletten bij lagen waterstand, zooals die nu heerschte, het opstoomen tot aan genoemde nederzetting.

Des morgens roeide ik naar Poetoes-Sibau, waar ik Hallier 18 Mei. en Nieuwenhuis ontmoette, die beiden voldaan waren over hun botanische en ethnographische onderzoekingen in de omstreken van N*. Raoen. Zij hadden hier door de goede zorgen Van den resident hunnen intrek kunnen nemen in de koeboe aan den linkeroever van de Kapoewas. Poetoes-Sibau is de hoogste nederzetting van beteekenis aan de Kapoewas. Zij wordt door Maleiers, Dajaks en Chineezen bewoond. De Maleiers wonen op den linkeroever, waar ook de koeboe staat. De Dajaksche huizen staan op den rechteroever, waar ook de Chineezen wonen, die echter grootendeels op hunne groote bandongs blijven. Op den rechteroever zijn de meeste woningen versterkt en omgeven

Sluiten