Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die grensstreek zet de rivier bijna alle schuifsteenen, die zij in haar bovenloop meevoert, af. Het verval van de Embaloeh, dat beneden Bënoewa Oedjoeng 1:10200 was, neemt op de grensstreek — het gebied der rolsteen-eilanden — toe tot op 1 op 800. Bij Péndjawan begint de eigenlijke bovenloop, de rivier versmalt zich, de rolsteeneilanden worden minder in aantal, doch het verval houdt op regelmatig te zijn. Gemiddeld bedraagt het de eerste 1 glj3 kilometer van Pëndjawan tot Loang Goeng 21 meter of 1:905. Boven Péndjawan stroomt de rivier in een lange rantau in nagenoeg recht zuidelijke richting uit het gebergte en stroomopwaarts vormen de oost-westwaarts gestrekte bergreeksen van de Boven-Embaloeh, als coulissen achter elkaar te voorschijn tredend, een fraai verschiet. Nog eenmaal moest ik overnachten in het lage land in het struikgewas aan den linkeroever even beneden Roemah Lamau. Heden verdroeg ik de^ kwelling der myriaden muskieten, die de oevers van alle rivieren in het lage land van Borneo verpesten, met meer dan gewone gelijkmoedigheid. Immers de dag van morgen zou mij in het bergland brengen en ik zou den helschen bloedzuiger ver achter mij laten; met de bergen zou het majestueuse oerwoud koelte brengen en zouden heerlijke watervallen en stroomversnellingen van helder koud water, rotsprofielen en gesteenten komen, daarmede spannende momenten en interessant wetenschappelijk werk, kortom alles wat mij de herinnering aan mijn reizen in Borneo nu nog dierbaar doet zijn.

Zonsopgang zag onze kleine flotille reeds reisvaardig en te 24 Mei. 7 uren passeerden wij Roemah Lamau, de hoogste nederzetting van Dajaks aan de Embaloeh. Hooger komt in het geheele stroomgebied van de Embaloeh geen enkele woning meer voor en nergens is een handbreed grond in cultuur gebracht.

Ongeveer te 8 uur bereikten wij Bëkatan-poort, de plaats waar de rivier uit het Boven-Kapoewas-ketengebergte in de vlakte treedt. Plotseling als een muur rijst het gebergte op. Terwijl bij Lamau het vlakke land niet meer dan 60 M.

boven den zeespiegel ligt, stroomt de rivier eenige honderden

Sluiten