Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wellicht de kans zal hebben de breccie onverplaatst aan te treffen.

In Sintang had ik van een der opnemers bij de topogra- 28 Mei. phische brigade vernomen, dat de Bt. Tjondong, een der hoogste toppen van het Embaloeh-gebergte, van uit Na. Pait bereikbaar is en dat zijn top bij gelegenheid der opname was kaal gekapt.

Dezen berg, die dicht bij de grens met Sërawak ligt, had ik mij als einddoel van mijn tocht in het Embaloeh-gebergte gesteld en op 28 Mei te 6 a. m. begon onze kleine karavaan de bestijging. Het pad, dat door het bosch werd gehakt, verloopt met matige stijging noordwaarts over de kamhoogte van een smallen uitlooper van de Tjondong-berggroep tusschen het dal van de Sei. Paït en de Sei. Tëkëlan. De Maleische dragers uit Poetoes Sibau bleven al spoedig ver achter, zoodat herhaaldelijk op hen moest worden gewacht. Het was hierdoor niet mogelijk den top dien dag te bereiken en ik was genoodzaakt op ruim 1000 M. hoogte bij het hoogste punt, waar op geringen afstand nog water te vinden was, te overnachten. Bijna den geheelen dag had het pad ons door buitengewoon fraai, hoogstammig woud gevoerd, doch boven 900 M. begint het moerasboschkarakter te heerschen, de boomen zijn lager en dunner en met dikke moskussens bedekt. Tallooze sterkgedoornde rotans slingeren door dit lage hout en maken het voortdringen zeer tijdroovend. Het heerschende gesteente bleef steeds phyllitische kleilei, de strekking gemiddeld ongeveer O—W, de helling matig (± 35) naar het Zuid-Zuidoosten. De nacht was koel, de minimumtemperatuur 18.5° C.

Ie 8 a. m. werd den 1242 M. hoogen top van den Bt. Tjon- 2Q Mei dong bereikt, welke uit kleilei bestaat. Bij gelegenheid der topographische opname heeft deze bergtop gediend als een der hoofdpunten, van waar peilingen zijn gedaan en schetsen zijn vervaardigd, en daartoe was het hout rondom geveld. Aanvankelijk was de top geheel in nevel gehuld, doch ongeveer te 10 a. m. begon het veelomvattende panorama zich te ontsluieren.

Het bleek nu dat de Bt. Tjondong behoort tot een zwaar

Sluiten