Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar de kiezellei-fragmenten terug treden en plagioklaas en biotiet een groote rol spelen, gaat het gesteente in echte arkose (granite régénéré) over en is dan makroskopisch niet gemakke kelijk van tonaliet te onderscheiden. Plaat XXVIII geeft een beeld van de Kapoewas in dit terrein. Bij hoog water vormen zich achter de groote rotsblokken krachtige draaikolken, ten gevolge waarvan, vooral aan de stroomafwaarts gekeerde zijde dier rotsblokken, in den grauwacke-zandsteen diepe kolkgaten zijn uitgeschuurd. Over een afstand van 6 KM. tot nabij Poelau Soewa blijft het gesteente aan beide oevers grauwacke-zandsteen en arkose; talrijke rotsblokken in de rivier doen hier en daar stroomversnellingen ontstaan, die echter niet gevaarlijk zijn. Zooals op Plaat XXVIII zeer goed te zien is, herinnert het beeld, dat de talrijke rotsklompen van deze schijnbaar ongelaagde arkose oplevert, geheel aan dat der bekende „Felsenmeere", die o. a. karakteristiek zijn voor een granietlandschap. Boven Poelau Soewa buigt zich de rivier noordwaarts om, en versmalt zij zich merkbaar. Dit geschiedt juist op het punt waar de grauwacke-zandsteen aan de oevers plaats maakt voor kiezel-lei. Iets hooger,

waar de Sei Këryau zich met de Kapoewas vereenigt, is het rivierbed diep en scherp ingesneden in geplooide lagen van helrooden jaspis en hoornsteen. Voornamelijk met het doel om na te gaan, of de talrijke vulkanische gesteenten, die in de karangans in de Kapoewas beneden Na Këryau voorkomen, door de Sei Këryau worden aangevoerd, besloot ik deze rivier een eindweegs op te roeien.

Ons bivouac werd opgeslagen op een groote rolsteenbank aan den rechteroever der Kapoewas, even beneden Na Këryau 86 M. boven den zeespiegel. De afstand van af Poelau Balang, 8 KM., was in 31I2 uur afgelegd.

Met heerlijk weder roeide ik in gezelschap van Nieuwenhuis 19 juni. te 7 a. m. met twee kleine sampans de Sei Këryau op. De oevers, die uit fraai geplooide kiezel-lei, jaspis en hoornsteen bestaan, zijn hoog en steil. Aan weerszijden wordt het rivierdal begrensd door hooge heuvels (gemiddeld 400—500 M.),

Sluiten