Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanden maakt hij den indruk van een vulkanisch gebergte,

maar het feit, dat ik noch in de Lapoeng, noch in de Langau vulkanische rolsteenen aantrof, maakt dit weinig waarschijnlijk. Hij ligt trouwens ver noordwaarts van het vulkanische Müllergebergte. De rij kalksteen-pieken langs de Sei. Boelit was van mijn standpunt geheel te overzien. Van de Liang Kaoeng tot de Liano- Bara verheffen zij zich in het midden van een breeder,

o J

O.-W.-waarts gericht lengtedal in het gebergte, waarin de Boelit een slingerend verloop heeft.

De vaartuigen waren allen op den oever getrokken en onder- 6 jui ste boven gelegd, al wat niet noodzakelijk verder behoefde te worden medegenomen, was in een pondok bijeengezet en de reis over land naar de Oeloe-Mahakkam-streek werd aanvaard.

Veel moeite kostte het den eersten dag de Dajaks aan het dragen te krijgen en het was reeds 8 uur geworden, eer allen met hun pakjes konden opmarcheeren. De Kajans dragen even als andere Dajaks op den rug in draagmanden (bërioet), terwijl zij somtijds bij zware vrachten nog een band om het voorhoofd slaan. Hun draagmanden zijn kleiner dan die der Batang-Loepars en der Oeloe-Ajers.

Even boven ons bivouac doorwaadden wij de Boelit, waarna het pad door het bosch een groote bocht van de Boelit afsnijdt en daarna weder geruimen tijd over de rotsen langs den linkeroever dier rivier verloopt. Het rivierbed is hier vol rotsen en hier en daar sterk vernauwd; talrijke stroomversnellingen volgen dicht op elkaar. Het vaste gesteente is tonaliet, die echter door bergdruk schieferig is geworden en makroskopisch min of meer op tonaliet-gneis of op amphiboliet gelijkt. Somtijds ontbreken donkere bestanddeelen, amphibool en biotiet en hun ontledingsprodukten, nagenoeg geheel. In de nabijheid van Na. Kateh moesten wij de rivier viermaal doorwaden, wat in den sterken stroom veel inspanning kostte. Overigens is het pad wel door den aanhoudenden regen glibberig, doch niet moeielijk. Op enkele plaatsen, waar over steile rotsblokken moest geklommen worden, waren den vorigen dag door de Kajans ten gerieve van

'5

Sluiten