Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soehaid, Embahoc en Sila.t, wa.a.nn overal Dajaksche huizen verspreid liggen. Een van die paden gaat door het Sëbëroewangdal op eenigen afstand van den rechteroever der rivier naar Sajor, van waar het noordwaarts naar Soehaid voert.

Van Pijang heeft men een fraai uitzicht op het heuvelland van de Boven-Sëbëroewang, waarin het meest de aandacht trekken de steile, fraai gelijnde Bt. Rajoen (500 M.) en de hooge met

Bt. Mërangat. Bt. Biroe. Bt. Rajoen.

35^- 5OO. j

55' Het heuvelland in het brongebied van de Séberoewang, gezien van Pijang

woud bedekte Bt. Oejan (900 M.). Den laatsten berg bezocht ik op 10 Augustus van hier uit. Ik volgde daartoe eerst een pad, dat stroomopwaarts langs en herhaaldelijk dwars door, of over een boomstam over de Sëbëroewang verloopt, een 4-tal kilometers tot Na. Ajoe. Van daar volgde ik dat riviertje stroomopwaarts ; vast gesteente komt eerst te voorschijn op de plaats waar het beekje Sëpan zich over zwak zuidwaarts hellende kleisteenwanden in de Ajoe stort. Liep het pad tot hiertoe in hoofdzaak zuidoostwaarts, nu wendt het zich naar het zuidwesten en mij van de Sei. Ajoe verwijderend, bracht het mij naar het westelijke uiteinde van den Bt. Oejan. Langs Roemah Bëlóh ]), dat men van Pijang in twee uren kan bereiken en ten Westen van den Oejan aan zijn voet is gelegen, stroomt de Sëpan, die op dien berg ontspringt. Het vaste gesteente is in het bed van die beek kleisteen, afwisselend met zanderigen kleisteen, waarvan de strekking O—W en de helling 15—20° naar het Zuiden is. In de beek liggen losse stukken van een fijne brec-

1) Roemah Bëlóh is een klein Dajaksch huis, dat niet op de topographische kaart is aangegeven en naar mijn schatting ruim 2 KM. ten oosten van het huis Soengai Roesak moet zijn gelegen; de Se>. Sëpan is waarschijnlijk dezelfde beek, die op die kaart Sei. Roesak wordt genoemd.

Sluiten