Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons tufbreccie met ingesloten kalksteen-stukken met O.Z.O— W.N.W. strekking werd gevonden, die geheel met die van den Rajoen overeenkomt. Noordwaarts wordt het vergezicht begrensd door den nabij gelegen Bt. Biroe, waarboven slechts enkele bergtoppen in de verte uitsteken, zooals N 42 O de Bt. Ampan en N 45 O iets meer op den voorgrond de Bt. Békajoe, beiden op geringen afstand van Na. Boeloeng aan de Embahoe gelegen.

Van Pijang kan men, zoo men zich onderweg niet ophoudt, den top van den Rajoen in 21/., uur bereiken, zoodat men inéén dag van uit Pijang dit uitstapje kan volbrengen. De afstand van Pijang tot het huis Loengang Bédoengan is langs het voetpad ruim 51/2 Kilometer.

Op 11 Augustus trok ik van Loengan Bédoengan over de waterscheiding tusschen de Bédoengan en Gaang, dus van uit het stroomgebied van de Sëbëroewang naar dat van de Embahoe. De waterscheiding ligt dicht bij het huis Bédoengan; zij is slechts 200 Meter hoog. Men heeft van daar naar het Oosten een fraai uitzicht in het, door veel variaties van groen, vrolijk getinte, ondiepe dal van de Gaang. De Bt. Pijaboeng is van hier slechts gedeeltelijk te zien, daar de grootste helft van dien berg achter het oostelijk deel van den Bt. Rajoen verborgen blijft. Een steil pad voert van de waterscheiding weldra in de 75 meter dieper gelegen bedding van de Gaang, hier nog slechts een klein beekje. Het vaste gesteente is daar weder de bekende Rajoenbreccie met ingesloten kalksteenstukken. Het pad gaat op en af door het dal van de Gaang; door laag bosch over klei- en zandbodems, waar slechts op enkele plaatsen vast gesteente voor den dag komt, waar dit op kaart VIII is aangegeven. Van uit Na Bënoewang, 4 KM. van de waterscheiding, besteeg ik den oosttop van den Rajoen (454 M.), die den afzonderlijken naam van Batoe Raoeng draagt. Halfweg gaat het pad door een natuurlijke grot onder overhangende rotsen van zeer grove Rajoen-breccie. De geheele Rajoen schijnt hier uit dit gesteente opgebouwd, dat echter bij den top veel minder grof is. De banken van het gesteente staan vertikaal en de strekking is Oost-

Sluiten