Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zen, waarvan het bovenste gedeelte, de eigenlijke haak, zoodra het in den visch was gedrongen van de rotansteel losliet en er slechts door een rotantouwtje mede verbonden bleef. Deze inrichting voorkwam, dat, zoo de haak een krachtige visch trof, bij het snel voorbij zwemmen, door den schok de steel kon breeken. De steel was bij deze werpspiezen fraai besneden en gekleurd. In een der huizen dezer Kantoeks bevond zich een goedige idioot, die klaarblijkelijk iedereen trachtte te amuseeren en door de bewoners als een soort zotskap werd gebruikt.

8 Sept. Terwijl tot hiertoe de Boenoet zich in talrijke wendingen met nagenoeg onmerkbaar verval door vlak, alluviaal, moerassig terrein, een deel van de Boven-Kapoewas-vlakte, voortbewoog-

A ' o '

begint nu het heuvelland zuid- en zuid-oostwaarts de rivier te naderen en komt bij Alak, 8V2 KM. boven Na. Bojan, aan den rechteroever voor het eerst vast gesteente voor den dap-

ö o '

weeke rulle zandsteenbanken, 0.40—0.70 dik, met kleisteenlagen, 0.05—0.15 dik, afwisselend. Te 11 a. m. bereiken wij het punt van samenvloeing van de Tëbaoeng en de Soeroek, welke beide rivieren vereenigd Boenoet genoemd worden. De Soeroek komt uit het Oosten. Zij is ruim 80 kilometers lang en over een afstand van 60 kilometers voor kano's bevaarbaar. Van het punt, waar zij uit het gebergte komend, de Boven-Kapoewas-vlakte binnen treedt, heeft zij een buitengewoon sterk kronkelend verloop. Zij ontspringt aan de zuidhelling van het Maroeng-gebergte, dat zeer waarschijnlijk deel uitmaakt van het vulkanische Müllergebergte. Ik verwacht van een geologisch onderzoek in het Soeroek-dal zeer belangrijke resultaten, vooral voor de bepaling der grenzen van het gebied der vulkanische tuffen en van het verband tusschen het Müller-gebergte en het Madi-plateau.

Ik wendde mij zuidwaarts de Tébaoeng op, die hier 40 M. breed is. De oevers bestaan hier en daar alleen uit zand en grint, op de meeste plaatsen uit afwisselende lagen van zand, klei, grint, en lagen van samengeperste plantenoverblijfsels. De zandbanken langs de bochten bevatten tot aan het punt van samenvloeiing met de Soeroek grint in hun bovengedeelte. Vier

Sluiten