Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en te 10.45 stapte ik boven den val weder in mijn bidar met het aangename bewustzijn, dat nu de grootste hindernissen achter mij lagen en de landweg naar het stroomgebied van de Mëlawi voor mij open lag. Reeds 100 Meter verder mondt de Kërëmoei in de Tëbaoeng uit en een weinig hooger houdt deze op bevaarbaar te zijn. Wij bogen de Kërëmoei in en bereikten het aanvangspunt van den landweg te 12.50 p. m. Ik liet nu de vaartuigen terstond hoog op het land slepen en het dek van de bidar herstellen. De langs de Tëbaoeng gemaakte verzameling gesteenten en eenige onderdeelen van mijn bagage liet ik daarin achter, om die door Wangsa Patti en de zijnen op hun terugreis naar Lëmatak, en van daar naar Boenoet te doen brengen.

Te 9.15 a. m. begon ik den tocht over land met 2 pradjoe- 16 Sept. rits, mijn bediende en mijn chinees, 13 koelies van Sintang, Wangsa Patti met zijn 6 Dajaks van Lëmatak, in het geheel dus met 24 man. Het was de eerste dagen niet gemakkelijk de bagage behoorlijk te verdeelen, daar deze, hoewel slechts het allernoodzakelijkste werd medegenomen en ik mijn persoonlijke behoeften tot een minimum had beperkt, nog al omvangrijk bleek te zijn. Vooral moest ik dikwijls tusschen beiden komen, wanneer de Maleische koelies trachtten met een deel van den hun toebedeelden last de vrachten der Dajaks te verzwaren. Wangsa Patti gaf terstond een goed voorbeeld door het zwaarste stuk van de geheele bagage, een waterdicht, aan de binnenzijde geheel met plaatijzer beslagen kistje, waarin mijn photographietoestel en de daarbij behoorende platen, de dagboeken en het zilvergeld waren geborgen, voor zijn rekening te nemen, terwijl ik opmerkte, dat hij nog herhaaldelijk een gedeelte van de vracht van een zijner mannen, die ziekelijk scheen en veel hoestte, boven op dat kistje vast bond.

Het pad voert nu eerst zuid- en later zuidoostwaarts, matig stijgend, op den Bt. Bëransa. Het gesteente is langs de berghelling vrij grove witte zandsteen, die met vertikalen stand een strekking O 30 N bezit. Te 8.30 a. m. werd de 677 M. hooge

Sluiten