Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■yin óó l

vervaardigde palen in Borneo is, dat ik onder de oogen kreeg. Volgens de inlanders zou deze steenen zuil een zeer hoogen ouderdom hebben, en reeds hebben bestaan, toen de tegenwoordige bevolking zich hier vestigde.

Ik overnachtte in het nog niet geheel voltooide nieuwe huis 26 Sept. van het kamponghoofd onder zwaar onweer en vertrok den volgenden morgen te 7 a. m. met de Lëkawai-rivier als bestemming. Niet ver beneden Këmengai ontmoette ik Rassah, een tot den Islam bekeerden Dajak uit Na. Lëkawai, die mij vroeger te Na. Pinoh reeds door den controleur Barth was genoemd als de aangewezen man voor gids op tochten in het BovenMëlawi-gebied. Het gelukte mij, hem in dienst te nemen voor mijn voorgenomen reis naar het brongebied van de Lëkawai en de omstreken van den Bt. Raja, tegen een betaling van één ringgit daags. Het terrein, waardoor de Mëlawi hier stroomt,

bestaat geheel en al uit zandsteen. Reeds te 8.30 kwamen wij te Na. Lëkawai aan, waar ik tot 12 uur bleef om de noodige gereedschappen, vooral bëlioengs (bijlen), te koopen, ten einde in geval van nood, na het overschrijden der waterscheiding naar Zuid-Borneo, vaartuigen te kunnen vervaardigen, om daarmede de Samba-rivier af te zakken.

Intusschen kreeg ik hier van Rassah belangrijke inlichtingen omtrent het brongebied van de Mëlawi en de pasovergangen van daar naar de Siang-Moeroengstreek. Hij deelde mij mede, dat van hier een reis naar Moeara Teweh aan de Barito in ongeveer 23 dagen zou zijn te volbrengen. In twaalf dagen kan men van Na. Lëkawai het uiterste punt in het brongebied van de Mëlawi bereiken, tot waar deze bevaarbaar is; twee dagen heeft men dan noodig om van daar over land het riviertje Djoentoep te bereiken, een rechter zijtakje van de Moehoed, bij welke men wederom twee dagen later kan aankomen. De Moehoed is een rechter-zijtak van de Djoloi, een voorname affluent van de Batang Moeroeng of Barito-rivier. Van den mond van de Moehoed tot Moeara Teweh moet men op zeven dagreizen rekenen. Deze tocht is nog nimmer door een

22

Sluiten