Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis is omgeven door toras of pantars, houten palen van 4—10 M. hoogte, die naar boven dunner worden doch weder in een dikken knop eindigen. Zij omgeven het huis als een bosch en staan onregelmatig, veelal krom en scheef, door elkander. Telkens wanneer een bewoner van het huis sterft, wordt een dergelijke toras in den grond geplaatst. Op iets grooteren afstand van het huis staan in een gebogen lijn, alle met het front van het huis afgekeerd, een rij tëmadoks (hampatongs) of offerpalen; een tweede rij daarbinnen is nog niet geheel voltooid. Deze tëmadoks zijn zuilen van zeer hard hout, waarop figuren van mannen of vrouwen dikwijls zeer kunstvaardig zijn gesneden. De zuilen zijn met bijlen bekapt en het geheel is steeds uit één stuk hout vervaardigd. De mannen zijn in staande houding afgebeeld in hun fraaiste kleeding met de parang op zijde, soms met een Hollandsche pet op en een enkele maal met een snaphaan op schouder; de vrouwen zitten met de handen op den schoot, een sirihdoos vasthoudend. Bij sommigen is in het voetstuk nog een gelaat uitgesneden met vervaarlijk lange, uitgestoken tong, welke een oogenblik een herinnering aan de gapers van apothekerswinkels wakker roept, doch in dit geval ten doel heeft, kwade geesten af te weren. Bij plechtige gelegenheden wordt een offerstier geslacht en dan tevens een témadok opgericht. Vlak voor het huis staan drie figuren, die afzonderlijk in den atlas zijn afgebeeld. De middelste is een kleine, doch bijzonder fraaie tëmadok, opgericht na het overlijden van een kamponghoofd. Rechts (bij F op den platten grond) staat een ongeveer 10 M. hooge singaran. Links (bij D op den platten grond) is een sandong, een fraai bewerkte zware houten zuil, waarop in een huisje onder een sierlijk dakje een tëmpajan staat, die de asch van het verbrande lijk van een kamponghoofd bevat. Een weinig op den voorgrond staat naast het huis een klein afzonderlijk huisje, 1.80 M. hoog, waarin onder een dakje op een latwerk acht menschenschedels (de onderkaken ontbraken), tropheeën afkomstig uit vroegere snelpartijen, lagen. Om het huisje is

Sluiten