Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een omheining van i M. hooge palen; deze omheining is 1.90 M. lang en 1.20 M. breed. In het door die omheining ingesloten hofje staan talrijke, bewerkte platte paaltjes in den grond, op welke meestal gezichten van menschen zijn gesneden.

Ruim r 1/o KM. boven Mërakau mondt de Toendoek of Tondok in de Lëkawai uit, die in belangrijkheid weinig voor de hoofdrivier onderdoet. De Tondok ontspringt evenals de Lëkawai op het grensgebergte tusschen West- en Zuid-Borneo en, om den pasovergang over den Bt. Boenjau naar het stroomgebied van de Samba te bereiken, kan men van hier even goed de Tondok als de Lëkawai volgen. De weg langs de Tondok is iets korter maar moet, naar men mij mededeelde, te water meer moeielijkheden aanbieden. Voor mij was de keuze gemakkelijk, want ook de Bt. Raja stond op mijn programma en daarheen was de Lëkawai de aangewezen toegangsweg. Boven Na. Tondok wordt de Lëkawai wel iets smaller, maar de algemeene toestand der rivier blijft dezelfde en er vallen geen moeielijkheden van beteekenis te overwinnen. Bij Batoe Njëpit wordt de stroom door zandsteenrotsen vrij sterk vernauwd en krachtig boomen is hier noodzakelijk om den sterken stroom meester te blijven. Den geheelen dag trof ik langs de oevers uitsluitend zandsteen en kleisteen aan, horizontaal liggend of flauw noordwaarts hellend. Wij overnachtten op een rolsteenbank tegenover Na. Riang, na dezen dag 20 KM. afgelegd te hebben. Voortdurend bleef prachtig weder mijn reis ^begunstigen en het genot, dat de avonden en nachten bij helderen maneschijn aanbieden, wordt hier niet door muskieten gestoord. Muskieten, althans de soorten die des nachts vliegen, komen in het bergland van Borneo niet voor.

28 Sept. Bij en boven Na. Riang stroomt de Lëkawai kalm en geruischloos door een liefelijk landschap, rechts en links liggen met ladangs bedekte heuvels en hier en daar staan aan de oevers huizen, waaronder het nieuwe, nog niet geheel voltooide huis Na. Tërakoei met 13 lawangs*) de aandacht trekt. De oevers

1) Lawang = pintoe, familiewoning.

Sluiten