Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen, waar in de smalle watergeul puntige rotsen even boven het water uitsteken, zonder ongelukken te passeeren. Ik doorleefde nog een hachelijk oogenblik toen de twee rotantouwen, waaraan mijn vaartuig werd opgetrokken, dicht bij het boveneinde der riam beiden plotseling braken en het onbestuurde vaartuig door den wilden stroom werd aangegrepen. Juist toen ik met het vaartuig dreigde tegen een puntige rots te pletter geslagen te worden, gelukte het eenigen van mijn lieden, die zich iets meer stroomafwaarts bevonden en zich terstond in het water hadden gestort, de afgebroken stukken van de touwen te grijpen en mijn vaartuig een wending te geven, waardoor het in een

Fig. 62. Riam Pandjang, bovenste val van de Sei Lëkawai.

opening tusschen de rotsen schoot buiten het bereik van den stroom. Bij het boveneinde van deze Riam Pandjang worden de oevers lager en werd het mij mogelijk, uit het vaartuig te gaan en een photographie te nemen, die in Fig. 62 is gereproduceerd. De Riam Pandjang is de eenige, trouwens zeer ernstige hinderpaal, dien men bij het bevaren van de Lékawai heeft

Sluiten