Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer secundaire karakter van het woud op enkele plaatsen kon gissen, dat daar voorheen de bodem in cultuur zou zijn geweest.

Daar ik het vaartuigje, waarmede ik de Mënjoekoei was afgezakt, hier moest achter laten, verkeerde ik in de noodzakelijkheid een roeivaartuig te koopen om daarmede de Samba en de Katingan af te zakken. De Maleier Djaja maakte van deze omstandigheid gebruik om de kleine diensten, die hij mij had bewezen, tienvoudig betaald te krijgen, door voor het eenige beschikbare vaartuig, eene oude, vuile sampan, den exorbitant hoogen prijs van 30 gulden te eischen.

Te 10 a. m. vertrok ik, na tot Toembang Samba een Dajakschen gids uit het huis Soelien in dienst te hebben genomen. De flinke stroom deed ons snel vorderen en al spoedig passeerden wij den Boekit Atoeng, bij wiens voet de rivier zich zuidwaarts buigt, en waar in de rivier uit het water opstekende rotspartijen van amphibool-granitiet tot het ontstaan van een stroomversnelling, de Kiham-Sëpan, aanleiding geven. Meer stroomafwaarts blijft hetzelfde gesteente de oevers vormen, terwijl hier en daar het rivierbed vol rotsen is, die of midden in den stroom boven het water uitsteken öf, van de oevers vooruitspringend, het stroombed vernauwen. Achtereenvolgens passeerden wij de Kiham-Tingang, de Kiham-Mënkëtjahoe, de Kiham Takoei Sandah en de Kiham-Hoidjera, alle stroomversnellingen die bij het stroomopgaan waarschijnlijk veel tijdverlies zullen veroorzaken, maar bij het afzakken van de rivier geen gevaar opleveren.

Ongeveer i1^ KM. beneden Kiham-Hoidjera verkrijgt de graniet weder het gneisachtige karakter, dat aan Mënjoekoei zoo veelvuldig voorkomt, terwijl daar ook weder op eenige plaatsen aan de oevers andalusiet-contact-kwartsiet als vast gesteente wordt gevonden. Daarop volgt bij de Kiham Manding weder grove donkere, biotiet-rijke amphibool-granitiet, waarmede de zuidelijke grens van dit graniet-gebied schijnt bereikt te zijn. Ongeveer 2 KM. beneden Kiham-Manding wordt de graniet aan de oevers vervangen door contact-gesteenten; het dichtst bij

Sluiten