Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welvarendste van de geheele Katingan. De trappen, die naar de ingangen der huizen leiden, zijn hier veelal met snijwerk

Fig. 73. Kampong Kasoengan dicht bij het kantoor van het districtshoofd.

versierd. Hier en daar staan voor de huizen fraaie sandongs, geflankeerd door een of twee rijen pantars. Voor bijzonderheden hieromtrent zij verwezen naar de verklaring gevoegd bij de platen XLVII, XLVIII, XLIX, L en fig. 73, waarop kijkjes uit die kampong zijn afgebeeld.

Het districtshoofd van Kasoengan is een Christen en naast zijne dienstwoning staat een kleine school, waar een goeroe (inlandsch onderwijzer) de lessen iederen dag met psalmgezang een aanvang doet nemen. Deze school is gesticht door den invloed der Rijnsche missie, die haren hoofdzetel te bandjeimassin heeft.

Voor het vervolg der reis bood mij het voorkomende distriktshoofd zijn ruimen bidar aan, van welk aanbod ik gaarne ge-

Sluiten