Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar intrede aankondigde, ons in groot gevaar verkeeren. Toch kon ik ten slotte nog van geluk spreken, daar de storm ons althans in de goede richting voortstuwde en ik daardoor reeds den isten November des morgens vroeg Bandjermassin bereikte. Onder minder gunstige omstandigheden hebben deze prauwtjes dikwijls 10 dagen noodig om van de Katingan den mond van

de Barito te bereiken.

Reeds den volgenden dag vertrok ik weder van daar en

reisde over Java weder naar West-Borneo terug, om daar mijne

collecties geheel in orde te brengen, doch week toen niet meer

van de gewone, bekende verkeerswegen af. In Januari 1895

keerde ik te Amsterdam terug, zonder eenig verlies aan mijne

verzamelingen te hebben geleden.

Sluiten