Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien afstand volkomen hetzelfde en overal zijn de lagen met O-W. strekking sterk geplooid. Ik meen het volle recht te hebben deze Radiolariën-jaspis en hoornsteen diepzee-afzettingen te noemen, hoogstwaarschijnlijk op vrij aanzienlijken afstand van vast land van eenige beteekenis gevormd. Immers zij bestaan bijna geheel uit de skeletten van pelagisch levende organismen. Op zich zelf is clit nog geen bewijs dat men met een oceanische afzetting te cloen heeft; immers ook dicht bij de kust kunnen lokaal door bijzondere omstandigheden, die het verspreiden van terrigene bestanddeelen over den bodem van den oceaan zelfs nabij de kust geheel of nagenoeg geheel beletten, afzettingen gevormd worden, clie bijna uitsluitend uit skeletten van pelagisch levende organismen bestaan; doch in dit geval zou men zich die bijzondere omstandigheden over een afstand van minstens 230 KM. lengte in de nabijheid van een kust gerealiseerd moeten denken, wat een groote toevalligheid zou zijn. Het nagenoeg uitsluitend bestaan uit skeletten van Radiolariën stempelt deze kiezel-lei en jaspis als diepzee-afzettingen, hun groote horizontale uitbreiding met volkomen gelijk blijvend petrographisch en palaeontologisch karakter stempelt hen als oceanische afzettingen. Zij leeren dus, dat in dien prae-cretaceïschen tijd, toen deze afzettingen bezonken, dat deel van Borneo diepe zee was, ver van een land verwijderd, op zich zelf reeds een gewichtig feit.

Bijzondere beteekenis krijgen echter deze afzettingen, omdat zij het meest geschikte uitgangspunt vormen voor het boekstaven van de ontwikkelings-geschiedenis niet alleen van Borneo, maar zeer waarschijnlijk ook van andere gedeelten van den O.-I. Archipel. Immers waar men de geologische geschiedenis van een labiel deel der aardschors, waartoe de O.-I. Archipel zonder twijfel behoort, een deel dus, dat in allerlei toestanden (van vast land tot het diep onder den oceaan bedolven zijn) zich heeft bevonden, wenscht te ontwarren, daar is het van het hoogste gewicht, zij het dan ook bij benadering, de tijdstippen in die geschiedenis, te leeren kennen, waarin de meest extreme con-

Sluiten