Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn *), zullen blijken minder oud te zijn dan, en discordant te liggen op de zandsteenen van het Madi-plateau, het Schwanergebergte, de heuvels van Silat en het Meerengebied (de Lëmpaizandsteen)2). Met mijne stratigraphische waarnemingen zou zich deze opvatting zeer goed laten vereenigen, doch de gegevens, uit mijn onderzoekingen voortvloeiende, zijn te onvoldoende om deze scheiding te mogen doorvoeren. Voorloopig heb ik daarom al de nagenoeg horizontaal liggende zandsteenen en leien in één formatie, de t'ertiaire zandsteen-formatie, saam?evat.

o

G. Jonge fluviatile en lacustrine afzettingen.

{Quartair).

De alluviale fluviatile en lacustrine afzettingen, grootendeels uit fijn zand en slib, rijkelijk met plantenafval gemengd, bestaande, bezitten in Borneo een zeer sterke ontwikkeling. De horizontale uitgestrektheid der alluviale gronden in het Kapoewas-stroomgebied schat ik op 20000 KM3, (inclusief de danau's, hier als overstroomde alluviale gronden opgevat) waarvan 6850 KM3 op de Boven-Kapoewasvlakte en 5400 KM2 op de Kapoewas-delta komen, terwijl de rest voornamelijk langs de zijrivieren en langs de Beneden-Kapoewas te zoeken is. Rekent men de alluviale gronden in de andere stroomgebieden er nog bij, dan geloof ik, dat men de totale oppervlakte der alluviale gronden in West-Borneo op 30000 KM3 mag schatten. De totale oppervlakte in West-Borneo bedraagt 145000 KM3; ruim 1/5 gedeelte wordt dus door het alluvium ingenomen.

Tusschen het heuvel- of bergland en de alluviale gronden

1) Op vele plaatsen is de zandsteen-formatie duidelijk diagonaal gelaagd en daar is zij stellig van fluviatilen oorsprong. De koolbeddingen, die er in voorkomen, acht ik ontstaan uit door stroomen aangevoerde plantaardige stoffen, gevormd op de wijze, zooals op p. 45 reeds werd besproken.

2) De zandsteen, die wij op het Madi-plateau en in het Schwaner-gebergte tot meer dan

1000 M. boven den zeespiegel opgeheven vinden, zal dan wellicht blijken, in jong-cretaceïschen of oud-eoceenen tijd te zijn gevormd.

Sluiten