Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

contact-metamorph veranderd te hebben. Hoewel die mantel van contact-gesteenten op vele plaatsen weder weggevoerd schijnt te zijn, zoo zijn toch in het stroomgebied van de Samba, de Mëntatai en de Ella, en verder in het bergland van Soekadana en Matan vaste gesteenten, en op talrijke andere punten rolsteenen gevonden van gesteenten, die stellig uit die contact-zone afkomstig zijn. Als contact-mineralen treden op:

a.. in het nevengesteente, dat den metamorphoseerenden graniet omgeeft, binnen het contact-hof, andalusiet, biotiet, aktmolith, cordiëriet en muscoviet;

ft. in de door endomorphose veranderde buitenste schaal van den graniet, toermalijn en muscoviet.

Het meest karakteristieke contact-gesteente in de nabijheid van den graniet is een geheel kristallijn, niet zeer duidelijk schilferig gesteente, dat uit kwarts, biotiet, andalusiet (bovendien meestal een weinig cordiëriet) bestaat en misschien treffend andalusiet-cornubianiet zou mogen genoemd worden.

De graniet en tonaliet in het stroomgebied van de Samba is op vele plaatsen gneisachtig, terwijl daar de talrijke, min of meer plaatvormige basische uitscheidingen, nabij de grens van deze massieven en het hen omhullende nevengesteente, tot lagen van biotiet-gneis, tonaliet-gneis, glimmer-dioriet of amphiboliet zijn geworden. Bij deze differentiatie heeft misschien ook endomorphe contact-metamorphose een rol gespeeld; zoo is het bijv. niet onmogelijk, dat de olivien-hyperstheen-noriet, die op een paar plaatsen in de buiten-zone van het graniet-massief aan de Mënjoekoei is gevonden, daar niet gangvormig optreedt, maar eveneens een transformatie-product is, in de contact-zone ontstaan (zie kaait XA).

De ouderdom van de door den graniet van het Schwanergebergte gemetamorphoseerde gesteenten is niet bekend en dus evenmin die van den graniet zeiven.

b. De graniet int het Sëmitau-heuvelland.

Ten Zuid-oosten van Sëmitau werd door van Schelle bij den Bt. Sëboeloeh en aan de Embahoe boven goeroeng Oelak door

Sluiten