Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij op meer dan een plaats graniet aangetroffen. Aan de Embahoe vindt men granitiet, amphibool-graniet en tonaliet, waarin gangen van muscoviet-pegmatiet voorkomen. De graniet is daardoor dynamo-metamorphose sterk gneisachtig en gaat op meer dan één plaats over in gesteenten, die niet van echten gneis te onderscheiden zijn. Over den metamorphoseerenden invloed van den graniet op de nevengesteenten zijn daar nog geen waarnemingen gedaan. De ouderdom van dezen graniet is onbekend.

c. De graniet uit het meerengebied en uit het Boenpan-heuvelland.

o

In het meerengebied komt toermalijn-graniet, tonaliet en augiet-tonaliet voor in het Kënëpai-gebergte, toermalijn-graniet en toermalijn-tonaliet in den Bt. Mënjoekoeng, en biotiet-graniet in den Bt. Sap en zijn naaste omgeving. De toermalijn-graniet zelve gaat hier in de contact-zone over in toermalijn-rots. Contact-gesteenten als kwarts-muscoviet-toermalijn-gesteente, andaluriet-hoornfels en muscoviet-hoornfels werden om den augiet-tonaliet en den toermalijn-graniet van den Bt. Kénëpai aangetroffen. Deze graniet is deels stellig, deels zeer waarschijnlijk intrusief en jonger dan de prae-cretaceïsche Danau-formatie.

In diezelfde formatie worden ook nog meer oostwaarts kleine graniet-massieven gevonden en wel één van granitiet aan de Boven-Kapoewas bij Poelau Lolong en een van tonaliet aan de Boelit-rivier niet ver boven pangkalan Mahakkam. Aan de Boelit hebben de drukkrachten, die de lagen der prae-cretaceïsche formatie plooiden, hun stempel ook op den tonaliet gedrukt, die in tonaliet-gneis is veranderd, welke hier en daar amphibolietachtig wordt.

De talrijke rolsteenen van granitiet in het dal van de Mëdjoewai doen in het stroomgebied van die rivier nog meer dergelijke massieven verwachten en van soortgelijken oorsprong mag men de talrijke rolsteenen van graniet, rijk aan variëteiten, die in het dal van de Mandai boven Na. Kalis en ook in de Kalis zelve zijn gevonden, afkomstig achten.

Sluiten