Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liggende kleinere bergen van dezelfde gedaante, als bijv. de Bt. Réntap, bestaan zeer waarschijnlijk eveneens uit dit gesteente. De samenhang met andere gesteenten is onbekend; men mag echter wel aannemen, dat men hier met gedeelten van één of meer gangen van kwarts-porphyriet te doen heeft, die grootendeels reeds door de denudeerende krachten zijn vernietigd.

Elders wordt kwarts-porphyriet nog slechts op enkele plaatsen gevonden; zoo bijv. op een paar plaatsen aan de S. Embahoe niet ver beneden Na. Tëpoewai, gangvormend door gesteenten der prae-cretaceïsche formatie, en op den Boekit Raja gangvormend in graniet.

Kwarts-porphyriet werd opgemerkt in de rolsteenen afgevoerd door de Sëbëroewang, de Embahoe, de Mandai en de Kalis; voorts door de Lëkawai en de Samba, en door hun zijrivieren, voor zoover die uit het Schwanergebergte ontspringen. Kwartsporphyr komt onder de rolsteenen in de Tëpoewai en de Mandai voor.

Eindelijk komen in Centraal-Borneo nog veelvuldig gesteenten voor, die, afzonderlijk beschouwd, kwarts-porphyriet zouden moeten worden genoemd, doch die, zooals het onderzoek in het veld aan het licht brengt, inderdaad niet anders zijn dan lokale modificaties van andere gesteenten, met welke zij door allerlei overgangen zijn verbonden. Zoo vond ik in het Pijaboeng-gebergte kwarts-porphyriet als lokale modificatie van kwartshoudenden amphibool-porphyriet.

In het oostelijk gedeelte van het Müllergebergte en ook in het dal van de Këryau vond ik kwartsporphyriet, door allerlei overgangen verbonden met daciet en glimmer-daciet, hier wel een representant van den op grootere diepte vast gewordenen en min of meer veranderden daciet en glimmer-daciet.

7. Amphibool-porphyriet.

Amphibool-porphyriet komt in Centraal-Borneo zeer veelvuldig voor. In het geologische optreden blijkt dit gesteente in zoo nauw verband te staan met vulkanische vormingen, dat het

Sluiten