Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grenzende. Iedere schol is als het ware een weinig noordwaarts gekanteld, zoodat de lagen in ieder dier schollen naar het Zuiden langzaam oploopen. Wij zagen hoe de groote Boven-Kapoewas-schol, in hoofdzaak uit geplooide prae-cretaceïsche lagen bestaande, naar het Zuiden langzaam oploopt, doch dan aan de zuidzijde aan de Tëbaoeng tusschen de riam Nëkan en den Bt. Bëransa afgebroken is door Oost-West gerichte verschuivingen, die ook veroorzaakt hebben, dat de lagen der zandsteen-formatie in het Bëransa-gebergte steil opgericht zijn. Dan volgt — dus weder in een lager niveau liggend — de schol, die het Madiplateau samenstelt. De Madi-plateau-schol loopt eveneens naai het Zuiden geleidelijk op en wordt daar afgebroken door de Mëlawi-verschuiving of Groote Madi-verschuiving Fa. Deze verschuiving heeft de Oost-West gerichte, steile zuidhelling van het Madi-gebergte doen ontstaan, welke vroeger stellig nog hooger dan nu en veel zuidelijker gelegen was (zie profiiel EE'), maar sinds door de erosie reeds vrij ver noordwaarts is verplaatst. Het zoogenaamde Madi-gebergte (Madi-tentoe), dat van uit het Mëlawi-dal gezien zich als een imposante rotswand van ruim iooo M. hoogte voordoet, is dus niet anders dan de noordwaarts verplaatste breukrand van het Madi-plateau. De erosie heeft er tusschen de Mëlawi en het Madi-plateau de zandsteen-formatie geheel weggevoerd en de daaronder liggende, waarschijnlijk cretaceïsche lagen blootgelegd.

Hetzelfde bouwtype herhaalt zich nu nog meer zuidelijk nog eens in het Schwaner-gebergte, dat eveneens aan de noordzijde uit een zwak hellend zandsteen-plateau bestaat, doch naar het Zuiden plotseling met een sterke helling eindigt. De zandsteen ligt daar op graniet, die het grootste gedeelte van den bodem van het Samba-heuvelland inneemt. Zonder twijfel hebben ook OostWest gestrekte verschuivingen het Schwaner-plateau naar het Zuiden afgebroken, doch de noodige gegevens ontbreken nog, om de plaats dier verschuivingen aan te wijzen. In het graniet-gebied van de Samba ligt dan eindelijk nog een belangrijke Grabenversenkung, in welke de lagen der zandsteen-formatie nog eens

Sluiten