Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en evenzeer van de Kahajan en de Kapoewas, pintas (tëioessans of antassans) optreden, gelijktijdig daarmede danau s, uit verlaten stroombeddingen ontstaan. Ook de tallooze, groote, onregelmatige kronkelingen doen aan den benedenloop denken. Een feitelijke grens tusschen boven- en benedenloop valt ei bij deze rivieren dan ook niet te trekken, en zeker wel om die reden wordt deze door Schwaner gelegd op de plaats tot waar de opstuwende invloed van den vloed op de rivier merkbaar is. Deze bevordert de afzetting van slib zeer en geeft daardoor aanleiding tot het ontstaan van eilanden en van delta's. Inderdaad vinden wij dan ook bij deze rivieren de verdeeling der eilanden ongeveer op de wijze zooals Schwaner die schetst, in den bovenloop vele rolsteen-eilanden, in den middenloop weinig of geen eilanden, in den benedenloop wederom eilanden, waarvan^ echter het aantal bij verschillende rivieren zeer uiteenloopt. Echter moet hierbij in aanmerking genomen worden, dat, zooals boven reeds even werd aangestipt, bij geen dezer rivieren middenen benedenloop duidelijk van elkaar zijn gescheiden, doch vele eigenschappen van den benedenloop ook reeds in den middenloop gevonden worden. Zoo vindt men o. a. in den middenloop van de Barito verscheidene eilandjes, ontstaan door stroomvei leggingen en afgesneden bochten. De Kapoewas en de Mahakkam verdienen afzonderlijke bespreking, waarbij ik van de Kapoewas, wier stroomgebied ik vrij nauwkeurig leerde kennen, zal uitgaan.

De Kapoewas mag de hartader van West-Borneo genoemd worden en nagenoeg de geheele residentie wordt door haai ontwaterd. Er komen in West-Borneo slechts twee rivieren van beteekenis voor, de Pawan in het Zuiden en de Sambas in het Noorden, die niet op de Kapoewas afwateren. Het totale stroomgebied der Kapoewas vormt een oppervlakte van niet minder dan ± 102000 KM2, ruim driemaal de grootte van Nederland. Het stroomgebied van de Sambas is 8300 KM2 groot, dat van de Pawan 10450 KM3. De Kapoewas stroomt met in het algemeen westelijke richting door geheel West-Borneo, en heeft een totale stroomdraadlengte van 1143 KM., nagenoeg 34 KM. lan-

Sluiten