Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovenloop-pseudobenedenloop-middenloop-benedenloop zou kunnen worden opgesteld.

Naar hetgeen in hoofdstuk XII, m is medegedeeld, moet dit gecompliceerde type hierdoor worden verklaard, dat de Kapoewas een echte Durchbruchsfluss is, welke reeds van de tegenwoor-

Fig. 75* Landschap uit den benedenloop eener rivier in Borneo. De Sambas-rivier bij Sambas.

dige Kapoewas-vlakte door het Sëmitau-heuvelland zuidwaaits en daarna westwaarts afvloeide, toen dit gebied nog in een hooger niveau dan het Sëmitau-heuvelland lag, terwijl eerst daarna ten opzichte van elkaar de Kapoewas-vlakte in een lager, en het heuvelland van Sëmitau en het terrein, dat daar meer zuidwaarts op volgt, in een hooger niveau zijn gekomen, terwijl door erodeerende werking de Kapoewas haar bedding toch steeds in een niveau heeft kunnen houden, laag genoeg om de Boven-Kapoewas-vlakte te kunnen blijven ontwateren.

De Mahakkam schijnt in vele opzichten met de Kapoewas overeen te komen en evenals deze een herhalingstype te vertoonen. Haar geheele loop zou door het schema: bovenloop-

32

Sluiten