Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 IO

het beeld dat o. a. de Kapoewas in de Boven-Kapoewas-vlakte aanbiedt, waar naast de sterk kronkelende rivier aan beide zijden

Fig- 86. Fig. 87.

talrijke stukken van verlaten beddingen, danau's van grilligen vorm, worden aangetroffen, uit wier ligging men in vele gevallen te vergeefs zou trachten den vroegeren loop der Kapoewas met zekerheid af te leiden.

Geenszins moet men zich echter de voorstelling maken, dat deze wijzigingen in den loop der rivieren snel intreden. Veelal blijft een pintas als een smalle, gewoonlijk slechts bij hoogen waterstand bruikbare, kortere verbindingsweg tusschen twee bochten der rivier jaren lang bestaan, zonder dat deze zich merkbaar verbreedt of een grooter gedeelte der af te voeren watermassa tot zich trekt. In dien toestand verkeeren bijv. reeds lange jaren de pintas Poetoes met Danau Poetoes juist boven Sélimbau, de pintas Niboeng 14 KM. stroomopwaarts van Sëlimbau, de pintas Bawak bij Pijasa en de pintas Sarai 21 KM. beneden Boenoetalle aan de Kapoewas. Ook komt het voor,

1) Deze vier pintas worden reeds door van Lijnden j>/, p. 545 uit het jaar 1850 genoemd.

Sluiten