Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i6

62. S. Walther. Die Denudation in der Wüste und ihre geologische Bedeutung. Abhandl.

der Kgl. sachs. Akad. der Wiss. Math. phys. Classe XVI, p. 345—569, 1891.

63. N. Wing Easton. Verslag van het Mijnwezen over het derde kwartaal van 1894.

Javasche Courant van 25 Januari 1895, N° 7. Batavia 1895.

64 . Eenige nadere opmerkingen aangaande de geologie van het Tobameer. Jaarboek

van het Mijnwezen 1895.

65. A. Wichmann. Die Binnenseeen von Celebes. Petermann's Mitth. 1893, Heft X, XI

en XII.

66 . Der Posso-See in Celebes. Petermann's Mitth. 1896, p. 160—165.

67. H. Hallier. Rapport van de botanische tochten in Borneo's Westerafdeeling gedu¬

rende de Borneo-expeditie 1893—94. Natuurk. Tijdschr. voor Ned. Indië. LIV, p. 406—449,1895.

68 . Ein neues Cypripedium aus Borneo, ibidem p. 450—452.

69 . Neue und bemerkenswerthe Pflanzen aus dem Malaiisch-Papuanischen Inselmeer.

Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg. XIII, p. 276—327, 1896.

70 . Ueber Paphiopedilum amabile und die Hochgebirgsflora des Berges Klamm in

West-Borneo. Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg. XIV, p. 18—52, 1896.

Sluiten