Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tempoenak, soengai 453»

Tenaboen, boekit 58.

Tëngëdak, soengai 307.

Tengkidoe, poelau 460.

Tëpoewai soengai 274, 445? 447^ 462, 506.

Tërata, boekit 223, 465.

Terentang, soengai 490.

tertiairbekken van de Kapoewas 15.

Teweh, soengai 484,

Textularia. App. II. 53*

Teysmann, J. E. 136.

Theodiscus. App. I. 20, 21.

Theosyringium. App. I. 31.

Tigin, boekit 58.

Tiloeng, boekit 46, 47, 48, 50, 64, 464. Tijoeng Kandang, boekit 6, 14. 48.

Timor 443, 478.

tjawat, Daj. lange doek, die om de lendenen gewonden en tusschen de beenen door wordt getrokken. Voornaamste, meestal eenigste kleedingstuk der mannen bij de Dajakstammen in het binnenland van Borneo.

Tjëmpeda, kampong 11, 15.

Tjempëde, soengai 6.

Tjondong, boekit 171, 414, 438.

Toembang Bernhooi 387, 393, 401, 402, 451,468.

Toembang Menjoekoei 382, 383, 407, 424. 459-

Toembang Mentikeli 403, 404.

Toembang Mirih 424.

Toembang Papo 401.

Toembang Pattinnéh 406.

Toembang Pëlawai 409.

Toembang Pessil 408.

Toembang Samba 407, 409.

Toembang Talaken 406.

Toembang Teloenai 404.

Toenggah Bëlawan, boekit 118.

Toengoen, boekit 464.

toermalijn 457*

toermalijn-graniet 34, 37, 38, 39, 70, 302, 458. toermalijn-kwartsgesteente 37.

toermalijnrots 37, 84.

toewan, Mal. heer.

tonaliet 37, 38, 225, 302, 353, 378, 424, 426, 456, 457, 458.

, augiet- 35, 39, 458.

tonaliet-gneis 424, 457.

tonaliet-porphyriet 34, 35, 70.

Toendoek of Tondok. soengai 342, 367.

Toetoop, goenoeng 41, 477.

Tricolocampe. App, I. 31, 32.

Tricolocapsa. App. I. 32—34.

Triconocyclia. App. I. 21.

Tripilidium. App. I. 26.

Troenai = Tëloenai 405.

Tromp, J. C. E. 48.

Tromp, S. W. 48, 83.

Tromp, H. 405, 406, 408.

tuf 52, 57, 61, 62, 63, 68, 389, 415, 425,

465, 469, 479, 430, 460, 464.

tufbreccie 52, 56, 58, 62, 73, 74, 259, 261 268, 277, 280, 425, 469.

V.

Valvulina. App. II. 53.

Verbeek, R. D. M. 435, 442, 453.

Veth, P. J. 112.

vitrophyriet 116, 195.

vitrophyriet-tuf 113.

j Vogel 443.

\\

Walther, Joh. 145.

j Wangsa Patti, Daj. hoofd 309.

Wichmann, A. 441, 442, 483.

Wing Easton, N. 170, 435, 436, 446, 453. waterscheiding, West-Borneo en Sërawak.

, West- en Oost-Borneo.

, West- en Zuid-Borneo.

Werbata 422, 431, 434.

Y.

ijzer 404.

ijzerglans 28.

25.

zand 410, 415, 479, 480, 485.

zandsteen

, tertiaire, beneden Sintang 10, 415, 419.

, Kënëpai- 39.

, Danau-formatie 439.

, van het Madiplateau 322, 326, 425,

451.

Sluiten