Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

I. Regeling van den overgang, in geval van oorlog met een buitenlandschen vijand, van de organisatie van het leger in Nederlandsch-lndië op voet van

vrede tot die op voet van oorlog 1

Samenstelling van het Hoofdkwartier van het Veldleger 8

Samenstelling van den Staf eener Brigade van het Veldleger 10

Samenstelling van den Staf eener Zelfstandige Brigade op voet van oorlog.. 11 Samenstelling van den Staf van een Zeltstandig Detachement op voet van

oorlog ^2

Samenstelling van de Veldbataljons op voet van oorlog 13

Samenstelling van dc tot het leger te velde behoorende atdeelingen cavalerie 16

Samenstelling van de tot het Veldleger behoorende afdeelingen Veldartillerie.. 18 Samenstelling van de tot het leger te velde behoorende afdeelingen Berg-

artillerie y

Samenstelling van de tot het leger te velde behoorende afdeelingen Genietroepen 21

Samenstelling van een Bezettingscompagnie op voet van oorlog 23

Troepen-depóts van het leger op voet van oorlog 24

II. Uitvoeringsbepalingen 25

A. Algemeene bepalingen 25

B. Hoofdkwartier van het Veldleger, Staven van Brigades en van Zelfstandige Detachementen 30

C. Infanterie 30

D. Cavalerie 31

E. Artillerie 32

F. Genietroepen 32

G. Algemeene trein 35

Samenstelling van het Hoofdkwartier van het Veldleger 40

Samenstelling van den Staf eener Brigade van het Veldleger 44

Samenstelling van den Staf eener zelfstandige Brigade op voet van oorlog.. 46 Samenstelling van den Staf van een zelfstandig Detachement op voet van

oorlog

Samenstelling van de Veldbataljons op voet van oorlog 48

Samenstelling en indeeling van den Staf van vereenigde eskadrons en van

de afdeelingen Cavalerie op voet van oorlog 52

Samenstelling en indeeling van de afdeelingen Veldertillerie op voet van oorlog 5®