Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage A.

Samenstelling van het Hoofdkwartier van het Veldleger.

Mili- .»A

tairen. = «arden.

cz —

C

Samenstelling. ^ 2 Toelichtingen.

Ë 1 P è ®

.2 ® S ® cL

ü T3 ÖD ü O

§ J = s £ o a cc o | h

^ Commandant van het Veld-

k"a 'eïer----; ■ J — — 2 — (') Indien met meerdere eska-

u b »^aPiteln-a<JJuf*a'H 1 — — 2 — drons onder één commando

ö Ordonnansofficieren 2 - — 4 — vereenigd optreden.

(*) L uitenant-adjudant.

R Waaronder I staffourier.

Inlandscbe cavaleristen, gc-

v/d Staf. 1 — — 2 — leiders der bandpaarden, te-

i 1 oolilolhcier. Souschef van den vens oppassers van den Com-

Staf I — — 2 — mandant der Cavalerie en

Kapiteins v/d (ien. Staf of als den hem toegevoegden ofü-

~ zoodanig d.d 3 — — 6 — cier; hunne rijpaarden kun-

a Toegevoegde officieren 3 — — 6 — nen ter oorlogsstandplaats

2 Translateurs Memorie. worden ingedeeld.

g Veldpost Memorie.

Wielrijders en ordonnansen.. Memorie.

Commies — — 1 - -

Schrijvers — 3 — —

Opnemer van den Top. dienst. — 1 — —

Teekenaar van den Top. dienst. — 1 — — —

Commandant van de Gavalerie. 1 — — 2 —

0 Toegevoegd officier (*) I — — 2 —

,S> Adjudant-onderofficier — 1 — — 1

_o Schrijvers (■) — 2 — — I

Staflrompelter — 1 — — 1

£ Korporaals Meesterwerklieden. — 2 — — 2

Ruiters (*) — 2 — — 2

2 Commandant der Artillerie... 1 — — 2 —

_3 Toegevoegde officieren 2 — — 4 —

2 Adjudant-onderofficier — I — — —

^ Schrijvers (*) — 5 — — —

Commandantdergenietroepen. I — — 1 —

.2 Toegevoegd officier 1 — — 1 —

«j Teekenaar — 1 — — —

u Schrijvers — 2 — — —

Hoofdofficier, Chef der Inlen-

~ S dance 1 — — I —

a I Kwartiermeesters 2 — — 2 —

~*° Schrijvers — 3 — — —

Overbrengen 22 23 I 39 7