Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tairen. g Paarden.

— CQ

s

Samenstelling. . . S Toelichtingen.

1 I ! è =

.ï «u <a o S

O "O 60

S .£ s S P

O S 35 O H

Overgebracht 22 23 1 39 7 (*) Provoostgeweldige en stok-

keknecht.

Dir. officier van Gezondh., (") De auditeur-militair en zijn

" „ Chef-arts 1 — — 1 - schrijver.

= Officier van gezondh. Ie kl.. 1 — — 1 —

a Officier van gezondh. Ie of

a 2e kl 1 — — 1 —

•SP Dir. paardenarts, Chef-paar-

= denarts 1 — — 1 —

.5 Paardenarts le of 2e kl 1 — — 1 —

g Commissarissen van het »Roo-

g de Kruis" Memorie.

Ziekenverplegers — 2 — — —

Schrijvers — 2 — — —

i . Chef van het Transport-

fj. § wezen 1 — — 2 —

= §> Toegevoegd officier 1 — — 2 —

£ s Schrijvers — 2 — — —

Krijgsraad te velde 7 2(5) 2(") 2

Veldpredikers, Aalmoezeniers,

enz Memorie.

Stafwacht 1 55 — 2 17

Totaal 37 86 3 52 24