Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage B.

Samenstelling van den Staf eener Brigade van het Veldleger.

Min- n ,

deren. Paarden'

~ !

Samenstelling. . § . Toelichtingen.

C C «5 | I

oj co — cn B

u. <3) (m 03

qj cl. qj o.

•3 O = "o »

cs £ za p

O W — O H

Commandant der Brigade 1 — — 2 — (') Kapitein van den Generalen

Chef van den Staf 1(') — — 2 — Staf.

Adjudant van den Brigadecom- (') Majoor of kapitein-intendant.

mandant 1 — — 2 — i') Onderofficier-kwartiermeester.

Chef der Intendance 1(') — — 1 — (*) Dirigeerend officier van Ge-

Kwartiermeester — i(*) — — — zondheid of officier van Ge-

Chef-arts !(*) — — 1 — zondheid le klasse.

Paardenarts 1(') — — 1 — (*) Paardenarts le of 2e klasse.

Wielrijders en ordonnansen Memorie. (6) NI. 2 voor het commando,

Schrijvers — 5(8) — — — 2 voor den Chef der Inten-

Opnemer van den Topographischen dance en 1 voor den Chef»

dienst — 1 — — — arts-

Teekenaar van den Topographischen

dienst — 1 — — —

Totaal ; 6 8 - 9 —