Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage C.

Samenstelling van den Staf eener Zelfstandige Brigade, op voet van oorlog.

Militairen. Paarden.

"3

c

Samenstelling. g 8 Toelichtingen.

= C Cfi 5 , ,

£ 2 « Oh £ C

2 c- t .22 O,

u O c ÖO O O)

ca b ^2 b: cs o

S—

o u — ca o h

Commandant der Brigade 1 — — — 2 — (') Kapitein van den Generalen

Chef van den Staf 1(') — — — 2 — Staf.

Adjudant van den Brigade- (') Majoor-Intendant.

commandant 1 — — — 2 — (') Kapitein of luitenant-kwar-

Chef der Intendance i(Jj — — — 1 — tiermeester.

Kwartiermeester 1(3) — — — 1 — (*) Dirigeerend officier van Ge-

Chef-arts lf") — — — 1 — zondheid.

Paardenarts l(5j — — — 1 — (*) Paardenarts le of 2e klasse.

Wielrijders en ordonnansen. . Memorie. (")N.1. 2 voor het commando,

Schrijvers — 5(") — — — — 2 voor den Chef der Inten-

Opnemer van den Topo- dance en 1 voor den Chef-

graphischen dienst — 1 — — — — arts.

Teekenaar van den Topo-

graphischen dienst — 1 — — — —

Reserve Veldtelegraafbrigade. — 6 — — — —

Veldpost Memorie.

Translatenrs Memorie.

Veldpredikers, aalmoezeniers,

enz Memorie.

Totaal 7 t3 — i — I 10 —