Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage E.

Samenstelling van de Veldbataljons, op voet van oorlog.

Samenstelling.

Minderen. a

s' i

t $ § u ^

co z; t- cn

— GJ 3 o t— .2 cu 3-30

P ja ~ '3

s s a -I s

o h -s -= o

Toelichtingen.

1. Staf van het Bataljon.

Luitenant-Kolonel of Majoor.. Luitenant-adjudant

Personeel der Militaire Admini-,

stratie

Personeel van den Geneeskun¬

digen Dienst

Adjudant-onderofficieren

Stafschrijvers

Staftamhoer

Staf hoornblazers

Bataljonsmuziek

Geweermaker

Meester Kleermaker

Idem Schoenmaker.

Totaaal

1 1

IC1) 2(')

II. Een Europeesche Compagnie.

Kapitein

le, 2e of onderluitenant....

Sergeant-majoor

Fonrier

Sergeanten

Korporaals

Tamboers

Hoornblazer

Fuseliers

'Personeel van den Geneeskun¬

digen Dienst(')

Totaal

1(')

in 2 2(»)

2 16(") 1(') 1 1

28

1 1 8 8 2 1

129

Luitenant of adjudant o.o.

kwartiermeester

(*) Schrijver.

(') Officieren van Gezondheid le

ot '2e klasse.

Ziekenverpleger v/h hospitaalpersoneel.

(*) Een der stafschrijvers treedt

op als facteur en wagenmeester

(•) Kunnen, al naar den land¬

aard van net bataljon, ook Amboineezen of Inlanders zijn. In het gevescht treden de mnzikanten zoo noodig als ziekendragers nn

O Van het wapen der Artillerie.

151

(*) Zie noot (e).