Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage F.

Samenstelling van de tot het Leger te Velde behoorende

afdeelingen Cavalerie.

Samenstelling.

Minderen.

I 1

Paarden.

Toelichtingen.

I. Staf van twee of meer vereenigde Veldeskadron9.

Majoor

Luitenant-adjudant (*)

Personeel van den Geneesk.

dienst (*)

Paardenarts

Adjudant-onderofficier

Staffourier

Staftrompetter

Korporaals Mr. werklieden.. Ruiters

1 1

10 10

Totaal 4

II. Een Veldeskadron.

Ritmeester

Ie en 2e Luitenants

Opperwachtmeester

Fourier

Wachtmeesters

Korporaals

Trompetters

Hoefsmid

Zadelmaker

Ruiters

Personeel van den Geneesk.

dienst (")

Pakpaard met springmiddelen

Totaal

20

1 1 1 2

20 2

1 1. 8 8 2 i

480

2('

71

2 i 2

n

i

59

10

1 1 1 2 2(')

8

1 i 10 12 4 1 1

95(10)

an

128("

O Dan wel fungd. adjudant.

M Zie noot (").

O Van de Vle Sectie Hoofdkwartier.

O Ziekenverplegers (wielrijders) v/d eskadrons; zie noot ('*).

O Geleiders der handpaarden, tevens paardenoppassers van den majoor en diens adjudant.

O Kunnen ter oorlogsstandplaats wor¬

den ingeaeeia.

Kan Europeaan zijn.

Hieronder 3 onberedenen en 4 geleiders van reservepaarden.

O Hieronder 3 onberedenen en 5 geleiders van handpaarden tevens paardenoppassers der officieren.

(») Hieronder 5 paarden voor de handpaardgeleiders en 8 reservepaarden; waarvan 4 volledig opgetuigd en 4 alleen met hoofdstel, deken en dekensingel.

(") Wanneer 2 of meer eskadrons vereenigd optreden worden de ziekenverplegers, de ziekendragers en de pakpaarden met geneeskundig materieel van de eskadrons onder den officier van Gez. van den Staf vereenigd.

(")N.I. ziekenverpleger van het hosp. pers. (wielrijders) en 1 ruiter, geleider van het pakpaard.

(") Zoo noodig doen 2 ruiters dienst als ziekendrager.

(") Pak paard met brancard en verbandmiddelen en het rijpaard van den geleider.

(") Dertien der troepenpaarden kunnen Ier oorlogsstandplaats worden in. gedeeld.