Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage F.

Samenstelling van de tot het Leger te Velde behoorende

afdeelingen Cavalerie.

deren. Paarden"

Samenstelling. . ë . Toelichtingen.

s i I A i

S o. 3 « a,

o 9 - Ü OJ

S 5 -2 S £

O W _ O E-

I. Staf van twee of meer vereenigde Veldeskadrons.

Majoor 1 — — 2 — {*) Dan wel fungd. adjudant.

Luitenant-adjudant (*) 1 — — 2 — H Zie noot (").

Personeel van den Geneesk. r) Van de Vle Sectie Hoofdkwartier.

dienst (*) 1(") 2(') — 1 — (*) Ziekenverplegers (wielrijders) v/d es-

Paardenarts 1(') — — 1 — kadrons; zie noot (").

Adjudant-onderofficier — 1 — — 1 (*) Geleiders der handpaarden, tevens

Staffonrier — 1 — — 1 paardenoppassers van den majoor en

Staflrompetter — 1 — — 1 diens adjudant.

Korporaals Mr. werklieden.. — 2 — — 2 (•) Kunnen ter oorlogsstandplaats worRuiters — — 2(") — 2(") den ingedeeld.

RKan Europeaan zijn.

Hieronder 3 onberedenen en 4 geleiders van reservepaarden. (") Hieronder 3 onberedenen en 5 geleiders van handpaarden tevens paardenoppassers der officieren. (I0) Hieronder 5 paarden voor de handpaardgeleiders en 8 reservepaarden; waarvan 4 volledig opgetuigd en II. Een Veldeskadron. 4 alleen met hoofdstel, deken en

dekensingel.

Ritmeester 1 — — 2 — (") Wanneer 2 of meer eskadrons ver-

Ie en 2e Luitenants 4 — — 8 — eenigd optreden worden de zieken-

Opperwachtmeester — 1 — — 1 verplegers, de ziekendragers en de

Fourier 1 . — _ 1 pakpaarden met geneeskundig ma-

Wachtmeesters 8 2 — 10 terieel van de eskadrons onder den

Korporaals . . . . . . . . . . . — 8 4—12 officier van Gez. van den Staf ver-

Trompetters — 2 2 — 4 eenigd.

Hoefsmid — 1 — — 1 (")N.1. ziekenverpleger van het hosp.

Zadelmaker — — IC)— 1 pers. (wielrijders) en 1 ruiter, ge-

Ruiters — 48(") 49(") - 95H leider van het pakpaard.

Personeel van den Geneesk. (Ia) Zoo noodig doen 2 ruiters dienst

dienst (") — 2(") (") - 2(") als ziekendrager.

Pakpaard met springmid- (1%) Pak paard met brancard en verband-

delen — 1 — 1 middelen en het rijpaard van den

geleider.

Totaal 5 71 59 10 128(15) (") Dertien der troepenpaarden kunnen

ter oorlogsstandplaats worden in. gedeeld.