Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage H.

Samenstelling der tot het Leger te velde behoorende afdeelingen Berg-artillerie.

Minderen. Paarden.

c

a>

Samenstelling. g ^ j Toelichtingen.

J» p Ü v3 = 2

.£ I* c -2 Ch "sc

ü O ® « a> eo

Q 3 -3 s 2 2

O Cd JS O g— a

'■ SR„1 ee,"nr Divisie O Ziekenverpleger van het hos-

Bergartillerie. pitaa, pers0rleel.

u • c v •» • . ^ (2) dan we' d d. siaffourier.

A&?...apUem-:: I : i z^:rgn,eamene-

PT™eiW de" Geneeskun" . , (4) w.o. een bereden Terkenner.

staffouriero..:::::::::::::: _ !() _ 1 z = ^ ;a:roufilerr verkennings"

Totaal 3 2 — 5 _ _

I

I I

II. Bergbatterij van 6 stukken.

Kupitein 1 _ 2 —

le en 2e Luitenants 3 — — 6

Adjudant-onderfflcier d.d. officier — 1 i _

Sergeant-majoor — 1 \

Fourier — 1 \

Sergeanten — 8 2 — S _

Korporaals — 8 2 — _

Werklieden — 3(') _ _ _

Trompetters — 2 2

Kanonniers — 46(") 16 — 1

Geleiders — _ 71

6 vuurmonden — _ _ jfj

1 reserve affuit — — _ 3

1 draagbare smidse — — — _ 2

2 obsertatieladders — . 2

72 draagbare mnnitickisten... — — _ 36

4 stellen broko's — — _ 4 _

Reserve dieren - ll(') 5

Personeel van den Geneeskundigen Dienst — 1(')

Totaal 4 71 91 8 67 28