Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minderen. Paarden.

, e

<u

(n

Samenstelling. . g ;§ Toelichtingen.

= a m i i -S

e s J £ = s

.2 g. .2 g. S>

o P E u oj re

5 a ~ £ £ £ o m .5 e E- O

III. Bergbatterij van (') Ziekenverpleger van het hos-

4 stukken. pitaalpersoneel.

O Van de compagnie artillerie-

Kapitein'. I — — 2 — — werklieden.

Ie en 2e Luitenants 2 — — 4 — — w.o. een bereden verkenner.

Adjudant-onderofficier d.d. offi- (*) w.o. 3 voor verkenings-

cier — I — — I — patrouilles.

Sergeant-majoor..' — I — — I — (5) w.o. I voor verkennings-

Fourier — 1 — — I — patrouilles.

Sergeanten — 6 1 — 6 —

Korporaals — 6 2 — — —

Werklieden — 3(') — — — —

Trompetters — 2 — — 2 —

Kanoniers — 34(') 11 — I —

Geleiders — — 57 — — —

4 vuurmonden — — — — — 12

1 reserve affuit — — — — — 3

I draagbare smidse — — — — 2 —

1 observatieladder — — — — — 1

48 draagbare munitiekisten... — — — — 24 —

4 stellen broko's — — — — 4 —

Beserve dieren — — — — 9(') 2

Personeel van den Geneeskundigen Dienst — 1(') — — — —

Totaal 3 55 71 6 51 18

IV. Zelfstandige sectie.

Ie of 2e Luitenant 1 — — 2 — —

Adjudant-onderofficier d.d. officier — 1 — — 1 —

Fourier — 1 — — 1 —

Sergeanten • — 3 1 — 3 —

Korporaals — 3 2 — — —

Werkman — 1(') — — — —

Trompetter — I — — 1 —

Kanonniers — 19(') — — 1 —

Geleiders — — 29 — — —

2 vuurmonden — — — — — 6

1 draagbare smidse — — — — 2 —

1 observatieladder — — — —_ — 1

24 draagbare munitiekisten... — — — — 12 —

2 stellen broko's — — — — 2 —

Beserve dieren — — — — 4(') 1

Totaal 1 29 32 2 27 8