Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage I.

Samenstelling van de tot het Leger te velde behoorende afdeelingen Genietroepen.

Minderen.

c

Samenstelling. .5.1 Toelichtingen.

C = cr. CL.

o es fc- tn

o? « U.

a> oh ^3 .2

"5 o c *o

S = -5 £

O M -= O

I. Een Veldcompagnie. (*) Ziekenverplegers van het hospi-

taalpersoneel.

Kapitein 1 — — 1 (*) In den regel bij de halve com-

le of 2e Luitenants 4 — — — pagnie één bereden kapitein.

Sergeant-majoor — 1 — — (*) N I- 1 tamboer en 1 hoornblazer

Fourier — 1 — — of 2 hoornblazers.

Sergeanten — 5 2 — (*) Ziekenverpleger van het hospi-

Korporaals — 5 5 — taalpersoneel.

Geniesoldaten — 40 78 — (') Bij de 2e en linkersectie \ Eur,

Tamboer — - 1 — en 1 Int. sergeant.

Hoornblazers — — 3 — (") Bij de 2e en linkersectie 2 Ear.

Personeel van den Geneesk, Dienst.. — 2(') — — en 1 Inl. korporaal.

Totaal 5 54 89 1

II. Een halve Veldcompagnie (rechter- of linkerpeloton).

Kapitein !(*) — — i

Ie of 2e Luitenants 2 — — —

Sergeant-majoor of fourier — 1 — —

Sergeanten — 3 1 —

Korporaals — 3 3 —

Tamboers eu hoornblazers — — 2(3) —

Geniesoldaten — 20 42 —

Personeel van den Geneesk. Dienst.. — 1(') — —

Totaal 3 28 48 I

III. Een zelfstandige sectie.

Luitenant I — — —

Sereeanten — 2(') — —

Korporaals — l£') 2(8) —

Tamboers en hoornblazers — — 1 —

Geniesoldaten — ll> 21 —

Personeel van den Geneesk. Dienst.. — !(*) — —

Totaal I 14 24 —