Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 36. Mocht bij den aanvang van of gedurende den oorlogstoestand blijken, dat de aangegeven voertuigen niet .voldoende zijn om in de behoeften der troepen enz. te voorzien, dan zullen, voor het veldleger door den Chef van het Transportwezen en voor de zelfstandige brigades en detachementen door de betrokken commandanten, de meer benoodigde voertuigen worden aangeschaft.

§ 37. Het ingevolge de bijzondere voorschriften van Wapens en Diensten voor de afdeelingen van den algemeenen trein reeds in vredestijd gereed te houden materieel zal worden opgelegd in de magazijnen ter plaatse waar de treinen zullen worden geformeerd.