Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel II.

Samenstelling van den Staf eener

~~

Militairen. Paarden. m .

Transportmiddelen.

Samenstelling. ^m^deren" c Karren met:

g i, i a ® «; n Toelichtingen.

® T7 Tl « ï *0 4;

•3 turo- Inlan- -5 £" =»3 «S i 6

S peanen. dera. S 8 'SS- S. | g.

o = H . "oSi m

Commandant der Brigade 1 _ — 2 —

Chef van den Staf 1 (') — — 2 — p (®) — ~ (') Kapt. v/d Gen. Staf.

Adjudant v/d Brigadecommandant 1 — — 2 — ^(a) — ~ V' Majoor of Kapt. Intendant.

Chef der Intendance ....» 1 (2) — I — 2 (s) — — (3) Onderoff. kwartiermeester.

Kwartiermeester — 11') — — — 2(a) — — f'j Dir. ofï. van Gezondh. of off. van Gezondh. Ie kl.

Chef-Arts 1 (") — — 1 _ * (a) — — r) l'aardenarts Ie of 2e kl.

Paardenarts 1 (5) — — \ — 2 (o) — _ (B) 4 wielrijders, 2 ordonnansen; kunnen deels Eur. zijn.'

Wielrijders en ordonnansen — — 6 (e; — 2 2 (a) — — (') NI. 2 voor het commando, 2 voor den Chef der Intendance en I voor den

Schrijvers _ g (') — — — — — — Chef-arts.

Opnemer van den Top. dienst — 1 — — — ~ — — (a) bedienden.

Teekenaar • • • — 1 — * (6) — — rM Dragers.

Voertuigen: — — — — — — fc) Geleiders-

— ^ (c) — ^ W (a) Tot het vervoer van vivres, fourages, bagage en administratiekistjes, 1 dezer

Totaal 6 8 6 9 2 , ~ voor den geneeskundigen en veterinairen dienst.

i 19 — 3

Brigade van het Veldleger.

3