Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Troepen. Transportmiddelen.

e —

o . ... Onderofficieren en *§ > ® Karren met: g

Samenstelling. minderen. S = » " J~ "2 Toelichtingen.

3 g- £ _§ | g

J Euro- Amboi- lnlan- | | .;| S 1 |

«« peanen. neezen. ders. H 3«> & jo o ^ CN o

IV. Eene Inlandsche Compagnie.

Kapitein 1 _ _ _ _ 1 ra\ _ _ _

le, 2e of onderluitenants 3 — _ _ 3 (a) __

Sergeant-majoor \ _____

Fourier -| (">) ( _ _ _ _ _

Sergeanten _ 8 _ g/-u\ _ _ _

Korporaals _ g _ _ _ _ _

Tamboers 2 —

Hoornblazers 1

Fuseliers _!_ J2I — —

Personeel van den Geneesk. dienst (E) _ 1 _ _ _ __

Voertuigen van den Bagagetrein — _ — _ _ 2 _ 2 —

Totaal i 4 11 — j 140 i — 6 _ 2 —

I I I

1 "

V. Het bataljon bestaande uit:

A. Staf. 5 28 — — 5 49 _ 6 42

4 Amboineesche compagnieën. 16 44 560 — 24 — 8 —

Totaal 21 72 560 _ 5 1 73 — 14 42

. Staf. 5 28 _ _ 5 49 — 6 42

2 Europeesche compagnieën 8 302 12 — 4 —

2 Inlandsche compagnieën 8 22 280(12) 12 — 4 —

Totaal 21 352 — 2S0 5 73 — 14 42

C. Staf • 5 28 - - 5 49 - 6 42

1 Europeesche compagnie 4 151 — 6 2 —

3 Inlandsche compagnieën 12 33 — 420(12) 18 — 6 —

Totaal 21 212 — 420 5 J 73 — 14 42

«