Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— ——— __

, Officieren. Europeanen. _ ,

Inlanders. Paarden. ®

j ^ ^ «

Indeeling. • « g . . £ =- 'a

^ a Sg~g.J "§= §•« § « £> £ 41 g a- d Toelichtingen.

t 1 1 II14 I I I I 1 3 -3 : I I li | _• . _ 1 ! ! t £ j es I J ^ £ J j. ! g I II I I i I 1 ! 1 11 I

^ ® fafl H cc Q H Q H CQ >•

4 stukken 1 2 i 3 , ^ ... ®-^e,8batteri ïaft ^ bukken.

16 draagbare munitiekisten — — Z — — 12 — 12 6 — 6 12 18 — — (<x) 1 zadelmaker en 1 wagen-

1 observatieladder — — — — — _ Z — — 8 — 8 — 88 — 8 — — maker.

— 1 — 1 — — — 11 — — (ft) Hoefsmid (kan ookkorpo-

le afd. gevechtstrein. raai zijn).

(c) Bankwerker.

16 draagbare munitiekisten — | 11 - (d) Gedetacheerd van de com-

0 ■— — 8 — 82 8 10 — 10 — — pagnieartillerie-werklieden.

2e afd. gevechtstrein. ie) Pioniers.

(/■) Bovendien 1 ziekenver-

16 draagbare munitiekisten — 1 j .. pleger van het hospitaal

1 reserveaffuit ____.___.__2 _ ~ — _ 8 — 82 8 10 — 10 — — personeel.

Reserve — — , _ — 3 2 g j — \ 3 4 — — (y) Bovendien 6 officiers-

— 2 11 9 (e) 22 6(m) 3 9 2 11 — — paarden.

Bagagetrein. | (ft) Geleiders.

! I (i) 1 voertuig met 1 en 2 voer-

4 stellen broko's — I _ tuigen met 2 paarden.

1 draagstel 1 tot draagbare , — 4 — 4 1 4 5 — 5 — — (k) Hieronder 2 dragers voor

2 kisten) smidse _ . , 0 1 tandoe.

Voertuigen met ransels, kookgereed- j * ' ^ _ 2 2 2 2 _ 2 — — (0 w-°- een bereden verschappen, officiersbagage etc.. _ _ ___ I 1 , ~ ' kenner.

Officiersbedienden en dragers — 1___ 1 3 (ft) 3 (i) (m)w-°- 3 voor verkennings-

— 10 (Al patrouilles.

Totaa' 1 2 3 1 1 1 6 6 12 34 3(d\ 5&(f)

J ' 1 I I I AW 1 2 57 11 71 18 (9) 33 51 {g) 18 69 13 3

2 stukken \ ^ j 2 9 I 1" l Zellstandige sectje j}ergartiHerie.

8 draagbare munitiekisten .... - Z _ — _6_ 65 — 5 6 11 — — (0) Zadelmaker bij de sectie

1 observatieladder — — -— — 4 — 4 — 4 4 — 4 — — gedetacheerd.

— — 1 — 1 — — — 11 — — (ft) Hoefsmid (kan ook korpole afd. gevechtstrein. raai zijn).

(c) Geleider.

8 draagbare munitiekisten — — I . (rf) Voertuig met 2 paarden.

— — 4 — 41 45 — 5 — — Ie) Bedienden.

2e afd. gevechtstrein. j (f) Bovendien 2 officiers-

paarden.

8 draagbare munitiekisten — — — I o ^ (</) w.o, een bereden ver-

Reserve — — — — — 2 — — 4 — 4 — 44 — 4 — — kenner.

— 2 6 — 8 3 (ft) 1 4 15 — — (ft) w.o. een voor verkenningsBagagatrein. patrouilles.

2 stellen broko's I ...

1 draagstel 1 tot draagbare — 1 (a) 1 — _2 — 2123— 3 — —

2 kisten ƒ smidse .

Voertuigen met ransels, kookgereed- ^— 2 — 2 22 2 — —

schappen ,enz

Officiersbedienden en dragers — — _ — — — _ Z Z 1 — _ — 1 _ _ _ __ 1 (c) 1 (d)

---------- i(e) -

fotaa' — j 1 1 1 — 1 3 3 1 19 1 (a) 29 .

II M 1 2 29 _ 32 10 (/•) 17 27 (f) 8 35 5 1