Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Min- Transportmid-

deren. delen.

§ Karren

2 met:

o>

Samenstelling. g g1 Toelichtingen.

"O

■ t- "Ö

= eO „ •

• OJ • co r- C3

g 5 ïï p. ë 55 ë

£ S " £ -a-S "S V

■S a ■? .» J'J Sa ë

o © 2 O •— re rt

a s -g s -g &

O M £ O eq C<|

V. De spoorwegafdeeling (*) Ziekenverpleger van het van de spoorweg-en telegraaf- hospitaal personeel.

compagnie.

Kapitein 1 — — 1 2 (a) — —

le of 2e Luitenant 1 — — — 1 (a) — —

Sergeant-mnjoor — 1 — — — — —

Fourier — 1 — — — — —

Sergeanten — 3 1 — — — —

Korporaals — 3 3 — — — —

Geniesoldaten — 27 37 — — — —

Tamboer — — 1 — — — —

Hoornblazers — — 2 — • — — —

Personeel v/d Geneesk. dienst.. — 1 (') — — i(f) — —

Transportmiddelen bij den

gevechts- en bagagetrein.. Memorie.

Totaal 2 36 44 1 7 — —

I '

VI. De telegraafafdeeling ! ta) Bedienden.

van de spoorweg-en telegraaf- (c) Geleiders.

compagnie. | (f) Dragen 2 tandoe's,

le of 2e Luitenant j 1 — — 1 2(o) — — N.B. Voor de onderverdee-

Sergeant-majoor instructeur ling der telegraafafdeeling in

telegrafist ; — 1 — — — — — brigades zie tabel X.

Sergeant-telegrafisten ! — 5 — — — — —

Korporaal » ; — 6 — — — — —

Soldaat j — 12 — — — — —

Lijnleggers | — — — — 41 — —

Koelies*.... ! — — — — 46 — —

Voertuigen — — — — 22 (c) — 22

Totaal j 1 24 — 1111 — 22