Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

....... n i Transportmiddelen.

Militairen- Psarden»

"S --j C

Samenstelling. . || l |g | |l ! g ! Toelichtingen.

| ls= I S fl.SH 2| |1 |1

.2 — ® <u .2 ~a cu «- 2 5- S

£ -a S ö I? c~ g öo §cn Sa- £ p,

S= e £-o 5 s= £-5 O aS »

O O 33 O ^

Sectiën.

< Gegradueerde (e) —' 1 (") — — —■ .

Per sectie van 2 ) Fuselier — 1 (°) — — — 2 _

groepen (u). 1 Munitiedrugers — — — — — 20 20f") —

(Voertuigen — — — — — —.

_ 20 —

Totaal - 2 — — -

III. Artillerie Munitietrein.

• a. Ie Artillerie Munitiecolonne.

Staf.

2 tl) _ _ _

Luitenant commandant ("a) 1 — — 2 — __ ' _ _

Zadelmaker — — 1 — —r, __ _

Hoefsmid — — 1 — —

Wielrijders — 2 — — — ) ^

Bagagevoertuig — — — — —'

3 i

Totaal 1 2 2 2 -

j

Sectiën, ('*)

Per sectie van 2 / Gegradueerde ("a; — 1(13 — — 1( _

groepen met | Treinsoldaten le kl — 1 (a) — — — 4 _

munitie voor de j Munitiedragers — — — — — 20 20 (16)

veld-artillerie, (1SÏ l Voertuigen — — — — "

24 20

Totaal - 2 - - 1 _ M

Per sectie van 2 / Gegradueerde (aa) — 1(") — — 11 — _

groepen met ) Treinsoldaien Ie kl — 1 (*) — — 4 _

munitie voor de l Munitiedragers — — — — -i 16 16 (ls) —

berg-artillerie ("). I Voertuigen — — — H ^—__

^ 20 ] t;

Totaal - 2 — - 1l

>

b. 2e Artillerie Munitiecolonne.

Staf.

. 2(') -

Adjudant-onderofficier commandant (ea) — 1 — — 1 —

Zadelmaker — — 1 — —

Hoefsmid — — 1 — v —

Wielrijders — 2 — — ^

A 2 _ ~

Totaal — 5 2—'