Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j ó

Militairen. | *° Kanren met:

! s

I I I ®

Onderofficieren en ^ £

minderen. . <*>

Samenstelling. g i «

T3 .SP

g I g I |g ! -H 1

2 p* 'O «3 03 "O ra ra

P S 'o ! =3 *s g. g,

S — -2 ccï i o —

o w £ | o ■— 03 ® n

B. Verbandsectie bij een ZeMstandig Detachement,.

Officier van Gezondheid Ie klasse 1 (*) \ ! P — — ~

Officier van Gezondheid le of 2e klasse 1 1 0 — — —

Sergeanten ziekenopzichter 1 — — — —

Korporaals ziekenverpleger 1 — — — —

Soldaten ziekenverpleger 3 3 — — — —

Kok 1 _ — — — —

Ziekendragers (3) 2 — — —

Administrateur \ ^ (') — — —

Schrijver | ~ — — —

Karren voor ziekenvervoer _ _ 0 — 5 —

Verbandkarren (5) _ I \ — 1 —

Transportkarren (6) 3 — 1 2

Bagagekarren (7) _ l — 1 —

Reservekarren _ v 1 — 1 —

Lichte ziekenkarren (8) _ _ , 1 1 — —

Raderbaren »de Mooij" 4 stuks.

Totaal 2 I S 3 ! 1 I I 38 j 1 9 2

| j ! I

C. Veld hospitaal.

Dirigeerend Officier van Gezondheid \ 1 ^ Ö ~~ ~~ —

Officier van Gezondheid le of 2e klasse 6 — 0 — —

Apotheker l _ * () — — —

Sergeanten ziekenopzichter — 3 — — —

Korporaals ziekenverpleger _ 3 — ~~ — —

Soldaten ziekenverpleger 12 — — —

Kok ;;;; _ t _ _ h ■ - - - -

Ziekendragers (s) — — — l / _ _ —

Bamboewerkers — _ — — —

Administrateur \ (<►) _ — 1 (a) — — —

Schrijvers — 2 ~ — — —

Verbandwagen — — _ 2 ^ O — —

Karren voor ziekenvervoer — — 5 —

Verbandkarren (G) — 2 — 2 —

Transportkarren (7) — — — — ^2 12

Bagagekarren (8) — — — — 2 — — 2

Reservekarren (9) — _ ^ o — ^

Lichte ziekenkarren t — — — — " 2 — —

Totaal 9 21 12 1 75 3 21 15

Toelichtingen."

O

Chef tevens Chef-arts detachement, uitgetrokken bij den Staf

van het detachement.

Bedienden.

Dwangarbeiders.

Otiderolf.-kwartiermeester.

Voor het vervoer van genees- en verbandmiddelen, geneeskundig materieel en kistjes met ververschingen.

Voor het vervoer van de uitrustng der veibandsectie (fournituren, veldbedden, tenten en kookgereedschap).

Voor het vervoer van officiersbagage, administratie kistjes, 1 dag vivres (voor het personeel van de verbandsectie en 20 lijders), en fourage.

Materieel van den Trein, ingedeeld bij de verbandsectie.

O

Kan ook Apothekersbediende zijn.

Bedienden.

Dwangarbeiders.

Kan ook zijn onderofficier-kwartiermeester.

Met 4 of 6 Australische paarden bespannen.

Voor het vervoer van genees- en verbandmateriaal en kistjes

met ververschingen.

Voor het vervoer van de uitrusting van het Veldhospitaal (lournituren, veldbedden, tenten en kookgereedschap).

Voor het vervoer van de officiersbagage, administratie kistjes en \ dag vivres en fourage.

Materieel van den Trein, ingedeeld bij het Veldhospitaal.